Povinné zverejňovanie ZMLUVY 2018

Upozornenie !
Zmluvy sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača

                 

JANUÁR - rok 2018

05.01.2018

Kúpna zmluva - potraviny - školská jedáleň

dodávateľ: Sebastián Jurča

cena: rámcová kúpna zmluva na celý rok

Zmluva PDF
05.01.2018

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji

dodávateľ: ASTERA, s.r.o.

cema: rámcová kúpna zmluva na celý rok

Zmluva PDF
11.01.2018

Zmluva o lekárskej posudkovej činnosti

dodávateľ: MUDr. Helena Cmarková, Geriatria, s.r.o.

cena: 12 eur s DPH/posudok

 Zmluva PDF
11.01.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná linka materská škola

dodávateľ: Slovak Telekom

cena: 14 eur s DPH/mesiac

Zmluva PDF
11.01.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - internet materská škola

dodávateľ: Slovak Telekom

cena: 15 eur s DPH/mesiac

Zmluva PDF
 
18.01.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - číslo 0917909303

dodávateľ: Orange

cena: 23,50 eur s DPH/mesiac

Zmluva PDF 
18.01.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - číslo 0917439057

dodávateľ: Orange

cena: 23,50 eur s DPH/mesiac

Zmluva PDF 

 

FEBRUÁR - rok 2018

06.02.2018

Zmluva o dielo - spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu obecného domu (v súvislosti s očakávanou výzvou Environmentálneho fondu)

dodávateľ: PROart, s.r.o.

cena: 2300 eur s DPH

Zmluva PDF
10.02.2018

Mandátna zmluva - správa verejného obstarávania obce

dodávateľ: Grantum s.r.o.

cena 60 eur/kalendárny mesiac

Zmluva PDF
26.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácia z rozpočtu obce Pravenec v roku 2018

prijímateľ: Miesta telovýchovná jednota Pravenec

suma: 10500 eur

 

Zmluva PDF

    

MAREC- rok 2018

09.03.2018

Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby

dodávateľ: BROS Computing, s.r.o.

cena: 280 eur s DPH (v roku 2018) 180 eur s DPH (v ďalších rokoch)

Zmluva PDF
15.03.2018

Zmluva č. 112018/01 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve (zber objemného a drobného stavebného odpadu)

dodávateľ: Marius Pedersen, a.s.

cena za vývoz jedného veľkokapacitného kontajnera (objemný odpad): 223,80 eur s DPH

cena za vývoz jedného veľkokapacitného kontajnera (drobný stavebný odpad): 258,60 eur s DPH   

 

Zmluva PDF