Zápisnice

Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci - r. 2018

Zápisnica zo dňa 29.1.2018                                                                    Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 28.2.2018 Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 19.4.2018 Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 21.6.2018 Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 16.8.2018 Zmluva PDF

 

Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci - r. 2017

Zápisnica zo dňa 28.2.2017                                                        Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 27.4.2017 Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 21.6.2017       Zmluva PDF       
Zápisnica zo dňa 30.8.2017  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 19.10.2017 Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 14.12.2017 Zmluva PDF

 

Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci - r. 2016

Zápisnica zo dňa 18.2.2016                                                          Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 21.4.2016 Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 13.6.2016       Zmluva PDF       
Zápisnica zo dňa 31.8.2016  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 20.10.2016 Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 7.12.2016 Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 15.12.2016 Zmluva PDF

        

Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci - r. 2015

Zápisnica zo dňa 16.02.2015 Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 26.02.2015 Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 30.03.2015 Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 16.04.2015  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 18.06.2015  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 27.08.2015  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 15.10.2015  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 15.12.2015   Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 29.12.2015 Zmluva PDF

 

Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci - r. 2014

Zápisnica zo dňa 18.02.2014 Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 16.04.2014 Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 19.06.2014  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 14.08.2014  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 16.10.2014  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 11.12.2014  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 12.12.2014 Zmluva PDF

 

Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci - r. 2013

Zápisnica zo dňa 21.02.2013  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 28.04.2013  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 20.06.2013  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 15.08.2013  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 23.10.2013  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 16.12.2013 Zmluva PDF

 

Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci - r. 2012

Zápisnica zo dňa 23.02.2012  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 25.04.2012  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 21.06.2012  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 23.08.2012  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 25.10.2012 Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 13.12.2012 Zmluva PDF

 

Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci - r. 2011

Zápisnica zo dňa 26.01.2011  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 24.03.2011  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 28.04.2011  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 23.06.2011  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 25.08.2011  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 26.10.2011  Zmluva PDF
Zápisnica zo dňa 15.12.2011 Zmluva PDF

 

Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci - r. 2010

 

Zápisnica zo dňa 18.02.2010  zapisnica DOC
Zápisnica zo dňa 22.03.2010  zapisnica DOC
Zápisnica zo dňa 17.06.2010  zapisnica DOC
Zápisnica zo dňa 19.08.2010  zapisnica DOC
Zápisnica zo dňa 21.10.2010  zapisnica DOC
Zápisnica zo dňa 15.12.2010  zapisnica DOC
Zápisnica zo dňa 27.12.2010 Zmluva PDF

 

Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci - r. 2009

 

Zápisnica zo dňa 12.02.2009  zapisnica DOC
Zápisnica zo dňa 26.03.2009  zapisnica DOC
Zápisnica zo dňa 21.05.2009  zapisnica DOC
Zápisnica zo dňa 25.06.2009  zapisnica DOC
Zápisnica zo dňa 20.08.2009  zapisnica DOC
Zápisnica zo dňa 15.10.2009  zapisnica DOC
Zápisnica zo dňa 16.12.2009  zapisnica DOC
Zápisnica zo dňa 29.12.2009 zapisnica DOC