Zákazky podľa § 117

Streda, 05 Október 2016 08:44

Zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Projektová dokumentácia na stavebné úpravy na objekte obecného domu

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Objednavka PDF  

dátum zverejnenia: 9.2.2017

   
     

Projektová dokumentácia na rekonštukciu objektu obecného domu

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Objednavka PDF  

dátum zverejnenia: 16.1.2017

   
     

Renovácia parkiet vo veľkej sále obecného domu

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 5.10.2016

Objednavka PDF  
     
Zimná údržba miestnych komunikácií    
Výzva na predloženie cenovej ponuky Objednavka PDF   
dátum zverejnenia 5.10.2016