Zákazky podľa § 117

Streda, 05 Október 2016 08:44

Zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zimná údržba miestnych komunikácií

Objednavka PDF  

Prieskum trhu

   
dátum zverejnenia: 31.10.2019    
     

Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách, porvchu miestnej komunikácie a

výšková úprava niektorých vpustov a šácht v obci Pravenec

   
Výzva na predloženie cenovej ponuky Objednavka PDF  
dátum zverejnenia: 5.9.2019    
     
Dodávka elektrickej energie    
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:    
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7X38eSXjZfYckYasWR38uc    
dátum zverejnenia: 15.8.2019    
     
Dodávka zemného plynu    
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:    
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7X3-deojF8dRYge5lAWCow    
dátum zverejnenia: 4.7.2019    
     
Zber a likvidácia odpadov v obci Pravenec    
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:    
https://www.tendernet.sk/zakazka?drSRKAFsk5Rd8nIppIn-4BI    
dátum zverejnenia: 6.3.2019    
     
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby    

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:

https://www.tendernet.sk/zakazka?dURPu0mWyg0MGvf1tGu6Otw

   

dátum zverejnenia: 14.9.2018

   
     

Multifunkčné ihrisko s osvetlením

   

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:

https://www.tendernet.sk/zakazka?dU5nDv3S9IUlHEt9KFXST74

   

dátum zverejnenia: 23.5.5018

   
     

Projektová dokumentácia na stavebné úpravy na objekte obecného domu

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Objednavka PDF  

dátum zverejnenia: 9.2.2017

   
     

Projektová dokumentácia na rekonštukciu objektu obecného domu

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Objednavka PDF  

dátum zverejnenia: 16.1.2017

   
     

Renovácia parkiet vo veľkej sále obecného domu

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 5.10.2016

Objednavka PDF  
     
Zimná údržba miestnych komunikácií    
Výzva na predloženie cenovej ponuky Objednavka PDF   
dátum zverejnenia 5.10.2016    
     

 

Objednavka PDF