Uznesenia

Upozornenie !
uznesenia sú vo formáte pdf, doc a sú zobrazované v novom okne prehliadača

Uznesenia zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pravenci r. 2009:

Uznesenie zo dňa 12.02.2009 uznesenie DOC
Uznesenie zo dňa 26.03.2009 uznesenie DOC
Uznesenie zo dňa 21.05.2009 uznesenie DOC
Uznesenie zo dňa 25.06.2009 uznesenie DOC
Uznesenie zo dňa 20.08.2009 uznesenie DOC
Uznesenie zo dňa 15.10.2009 uznesenie DOC
Uznesenie zo dňa 16.12.2009 uznesenie DOC
Uznesenie zo dňa 29.12.2009 uznesenie DOC

Uznesenia zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pravenci r. 2010:

Uznesenie zo dňa 18.02.2010 uznesenie DOC
Uznesenie zo dňa 22.03.2010 uznesenie DOC
Uznesenie zo dňa 17.06.2010 uznesenie DOC
Uznesenie zo dňa 19.08.2010 uznesenie DOC
Uznesenie zo dňa 21.10.2010 uznesenie DOC
Uznesenie zo dňa 15.12.2010 uznesenie DOC
Uznesenie zo dňa 27.12.2010 uznesenie DOC

Uznesenia zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pravenci r. 2011:

Uznesenia zo dňa 26.01.2011

uznesenie PDF

Uznesenia zo dňa 24.03.2011

uznesenie PDF

Uznesenia zo dňa 28.04.2011

uznesenie PDF

Uznesenia zo dňa 23.06.2011

uznesenie PDF

Uznesenia zo dňa 25.08.2011

uznesenie PDF

Uznesenia zo dňa 26.10.2011

uznesenie PDF

Uznesenia zo dňa 15.12.2011

uznesenie PDF

 

Uznesenia zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pravenci r. 2012:

Uznesenia zo dňa 23.02.2012

uznesenie PDF

Uznesenia zo dňa 25.04.2012

uznesenie PDF

Uznesenia zo dňa 21.06.2012

uznesenie PDF

Uznesenia zo dňa 23.08.2012

uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 25.10.2012 uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 13.12.2012 uznesenie PDF
   

 

Uznesenia zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pravenci r. 2013:

Uznesenia zo dňa 21.02.2013

uznesenie PDF

Uznesenia zo dňa 18.04.2013

uznesenie PDF

Uznesenia zo dňa 20.06.2013

uznesenie PDF

Uznesenia zo dňa 15.08.2013

uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 23.10.2013 uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 16.12.2013 uznesenie PDF
   

 

Uznesenia zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pravenci r. 2014: 

Uznesenia zo dňa 18.02.2014

 uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 16.04.2014  uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 19.06.2014  uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 14.08.2014  uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 16.10.2014  uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 11.12.2014  uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 12.12.2014 uznesenie PDF

 

Uznesenia zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pravenci r. 2015: 

Uznesenia zo dňa 16.2.2015

 uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 26.2.2015
Uznesenia zo dňa 30.3.2015  
Uznesenia zo dňa 16.4.2015  uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 18.6.2015 uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 27.8.2015  uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 15.10.2015  uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 15.12.2015 uznesenie PDF

    

Uznesenia zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pravenci r. 2016: 

Uznesenia zo dňa 18.2.2016

 uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 21.4.2016   uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 13.6.2016   uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 31.8.2016  uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 20.10.2016  uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 7.12.2016  uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 15.12.2016   uznesenie PDF
   

 

Uznesenia zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pravenci r. 2017: 

 

Uznesenia zo dňa 28.2.2017                                                                      uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 27.4.2017  uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 21.6.2017 uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 30.8.2017 uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 19.10.2017 uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 14.12.2017 uznesenie PDF

 

Uznesenia zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pravenci r. 2018: 

Uznesenia zo dňa 29.1.2018                                                                      uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 28.2.2018 uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 19.4.2018 uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 21.6.2018  uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 16.8.2018  uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 18.10.2018  uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 3.12.2018 uznesenie PDF
Uznesenia zo dňa 10.12.2018  

           

 

Uznesenia zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pravenci r. 2019:

Uznesenia zo dňa 23.1.2019                                                                     
Uznesenia zo dňa 24.4.2019
Uznesenia zo dňa 19.6.2019  
Uznesenia zo dňa 21.8.2019
Uznesenia zo dňa 16.10.2019
Uznesenia zo dňa 11.12.2019  
VZN zo dňa 11.12.2019