Súčasnosť

Obec Pravenec pozostáva z dvoch častí, ktoré sú identifikované miestnym obyvateľstvom ako “dedina” - historická časť obce a “kolónia” - ktorá sa vytvárala súbežne s budovaním kopytárne Baťom, zmenenej neskôr na známy podnik Tatra nábytok Pravenec. Obe časti obce ležia na hlavnom ťahu štátnej cesty, vedúcej z Prievidze do Žiliny.

 

Katastrálne územie obce má rozlohu 1 080 ha. Podľa stavu k 30.9.2010 žije v obci v  1278 obyvateľov.

 

 

obec Pravenec