Rekonštrukcia ihriska

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.1.2011 sme informovali verejnosť o podanom projekte na rekonštrukciu bývalého hádzanárskeho ihriska v časti kolónia, ktorým sme sa uchádzali o grant z Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis v programe "Pozitívna energia pre šport 2011".

S radosťou oznamujeme všetkým obyvateľom našej obce, že z celkového počtu 79 oprávnených žiadateľov, hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 14 projektov, medzi ktoré bol zaradený aj náš projekt.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a rozšíriť podmienky pre čo možno najviac druhov športových aktivít počas celého roka, pričom ihrisko bude prístupné a dostupné pre širokú verejnosť. Rekonštrukcia ihriska spočíva v odstránení existujúcich železných mantinelov, starého oplotenia, opravy poškodenej hracej plochy, v realizácii nového oplotenia hracej plochy, vyčiarovania jednotlivých druhov ihrísk a namontovania nových hracích zariadení (vonkajšie univerzálne bránky na hádzanú a minifutbal vrátane sietí, basketbalové koše, stĺpiky na volejbal, tenis a nohejbal vrátane sietí a bránky na hokej).

Celková suma poskytnutého grantu je vo výške 7788,48 eur. Spoluúčasť obce na financovaní rekonštrukcie predstavuje 2145,08 eur.

Doba realizácie projektu je stanovená od 1.4.2011 do 1.10.2011. Projekt bude z väčšej časti realizovaný dobrovoľníckou prácou.

 

Ihrisko pred rekonštrukciou

Ihrisko pred rekonštrukciou Ihrisko pred rekonštrukciou

Harmonogram realizácie projektu:

  • oboznámenie širokej verejnosti - 1.4. - 15.4.2011
  • odstránenie poškodených častí ihriska - 15.4. - 15.5.2011
  • oprava povrchu ihriska a vytvorenie čiarovania - 15.5. - 30.5.2011
  • vybudovanie nového oplotenia - 1.6. - 30.7.2011
  • vybudovanie záchytných sietí za bránkami na oboch koncoch ihriska - 1.8. - 31.8.2011
  • zakúpenie a inštalácia vybavenia športoviska - 1.9. - 30.9.2011
  • otvorenie športoviska a odovzdanie do užívania - 1.10.2011

Pridané 31.3.2011

Realizácia projektu

Oboznámenie širokej verejnosti s projektom (1.4. - 15.4.2011)

Po tom, ako sme boli úspešní s projektom na rekoštrukciu hádzanárskeho ihriska a získali sme grant z Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis v programe "Pozitívna energia pre šport 2011", boli obyvatelia našej obce na zasadnutí obecného zastupiteľstva podrobne informovaní o celom projekte a teda o jeho cieľoch a harmonograme realizácie samotného projektu.

Pridané 1.4.2011

   

Odstránenie poškodených častí ihriska (15.4. - 15.5.2011)

Prvú aprílovú sobotu sa začalo s praktickou realizáciou projektu rekonštrukcie bývalého hádzanárskeho ihriska. Nielen členovia tenisového oddielu ale aj dobrovoľníci z radov obyvateľov obce, v celkovom počte asi 15 osôb, sa zúčastnili na odstraňovaní poškodených častí ihriska.

S odstraňovaním poškodených častí ihriska sa začalo v skoršom termíne. Dôvod bol ten, že v súvislosti s rekonštrukciou ihriska bolo potrebné odstrániť 9 ks drevín rastúcich v tesnej blízkosti ihriska. Keďže poškodené mantinely a zvyšky oplotenia bránili odstráneniu drevín, a tie bolo potrebné odstrániť ešte v čase vegetačného pokoja, pristúpili sme k odstráneniu poškodených častí ihriska v skoršom termíne.

Pridané 4.4.2011