Povinné zverejňovanie ZMLUVY 2019

Streda, 06 Február 2019 14:27

Upozornenie !
Zmluvy sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača

                 

JANUÁR - rok 2019

09.01.2019

Zmluva o obchodnej spolupráci

dodávateľ: Ing. Peter Ertel Mäsovýroba Koš

cena: rámcová kúpna zmluva na celý rok

Zmluva PDF
05.01.2019

Príloha k zmluve číslo 317033245

Zmluva PDF
06.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2018

projektová dokumentácia na poľné a lesné cesty v zmysle projektu pozemkových úprav

dodávateľ: Ing. Július Belic

cena: 0 eur

Zmluva PDF

MAREC - rok 2019

05.03.2019

Zmluva o dielo

vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019

zhotoviteľ: Mgr. Ivana Palovčíková

cena: 200 eur

Zmluva PDF
11.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec v roku 2019

príjemca: Miestna telovýchovná jednota Pravenec, o.z.

cena: 10500 eur

Zmluva PDF
30.3.2019

Zmluva č. 14-2019/01 o poskytovaní služieb

(zber a likvidácia odpadov v obci Pravenec)

Poskytovateľ: Marius Pedersen, a.s.

cena: 73665,14 eur s DPH

doba trvania zmluvy: 01.04.2019 - 31.03.2021

Zmluva PDF