Povinné zverejňovanie ZMLUVY 2019

Streda, 06 Február 2019 14:27

Upozornenie !
Zmluvy sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača

                 

JANUÁR - rok 2019

05.01.2019

Príloha k zmluve číslo 317033245

Zmluva PDF
09.01.2019

Zmluva o obchodnej spolupráci

dodávateľ: Ing. Peter Ertel Mäsovýroba Koš

cena: rámcová kúpna zmluva na celý rok

Zmluva PDF
10.01.2019

Mandátna zmluva

mandant: obec Pravenec

mandatár: Grantum s.r.o.

odmena: 60 eur/mesiac

Zmluva PDF

FEBRUÁR - rok 2019

06.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2018

projektová dokumentácia na poľné a lesné cesty v zmysle projektu pozemkových úprav

dodávateľ: Ing. Július Belic

cena: 0 eur

Zmluva PDF

        

MAREC - rok 2019

05.03.2019

Zmluva o dielo

vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019

zhotoviteľ: Mgr. Ivana Palovčíková

cena: 200 eur

Zmluva PDF
11.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec v roku 2019

príjemca: Miestna telovýchovná jednota Pravenec, o.z.

cena: 10500 eur

Zmluva PDF
30.3.2019

Zmluva č. 14-2019/01 o poskytovaní služieb

(zber a likvidácia odpadov v obci Pravenec)

Poskytovateľ: Marius Pedersen, a.s.

cena: 73665,14 eur s DPH

doba trvania zmluvy: 01.04.2019 - 31.03.2021

Zmluva PDF 

APRÍL - rok 2019

01.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva PDF

 

MÁJ - rok 2019

06.05.2019

Zmluva o nájme pozemku

prenajímateľ: obec Pravenec                                                 

nájomca: DARAPOL, s.r.o.

cena: 1 euro/m2/rok

Zmluva PDF
20.05.2019

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštaruračného odpadu

odberateľ: biomarina - biowaste s.r.o.

cena: 25 eur bez DPH (mesačný administratívny poplatok)

         0,02 eur za odvoz a likvidáciu 1 kg BRKaRO

Zmluva PDF

 

JÚN - rok 2019

06.05.2019

Kúpna zmluva

Predávajúci: obec Pravenec                                                 

kupujúci: Dušan Lacena, Ingrid Lacenová

cena: 6 eur/m2

celkom cena: 876 eur

Zmluva PDF
06.05.2019

Zmluva o nájme pozemku

prenajímateľ: obec Pravenec                                                 

nájomca: Dušan Svoboda

cena: 0,33 eura/m2/rok

Zmluva PDF
20.6.2019

Zmluva o poskytnutí odbornej garancie - prevádzkovanie pohrebísk

poskytovateľ: Miroslava Peticová

cena: 10 eur/mesiac

Zmluva PDF
20.6.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb

dodávateľ: Ing. Milena Korcová

cena: 660 eur s DPH

 

Zmluva PDF