Povinné zverejňovanie ZMLUVY 2015

Upozornenie !
Zmluvy sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača

                 

JANUÁR - rok 2015

02.01.2015 Kúpna zmluva                                           Zmluva PDF
02.01.2015 Rámcová kúpna zmluva Zmluva PDF

MAREC - rok 2015

17.03.2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec v roku 2015 pre MTJ Pravenec Zmluva PDF
     

       

APRÍL - rok 2015

07.04.2015 Zmluva o spracovaní podkladov k verejnému obstarávaniu v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmluva PDF
15.04.2015

Zmluva o dielo č. 1/2015 - zber a odvoz objemného odpadu z veľkoobjemových kontajnerov

Zmluva PDF 
15.04.2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Centru voľného času SPEKTRUM

Zmluva PDF

 

MÁJ - rok 2015

06.05.2015 Zmluva o zneškodňovaní objemného odpadu                             Zmluva PDF
27.05.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku parc. č. 68/2, k.ú. Pravenec pre žiadateľku Lýdia Mendelová Zmluva PDF
27.05.2015 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci Zmluva PDF

 

 

JÚN - rok 2015

 

10.06.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom Zmluva PDF
10.06.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom Zmluva PDF
16.06.2015 Dohoda o cene - výmena ventilov Zmluva PDF
22.06.2015 Zmluva o dielo - rekonštrukcia objektu Materskej školy v Pravenci Zmluva PDF
23.06.2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmluva PDF
29.06.2015 Mandátna zmluva - technický dozor - rekonštrukcia MŠ Zmluva PDF
30.06.2015 Zmluva o nájme pozemku - Roman Mendel Zmluva PDF
30.06.2015 Zmluva o zabezpečovaní činnosti koordinátora bezpečnosti práce Zmluva PDF
30.06.2015 Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie na školský rok 2015/2016 Zmluva PDF

 

JÚL - rok 2015

09.07.2015 Zmluva o dielo - oprava a udržiavacie práce na streche obecného domu Zmluva PDF

 

AUGUST - rok 2015

12.08.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - telefónna linka materská škola Zmluva PDF
12.08.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet Zmluva PDF

    

SEPTEMBER - rok 2015

28.09.2015 Zmluva o dielo - vysprávky a opravy miestnych komunikácií v obci Pravenec Zmluva PDF
28.09.2015 Zmluva o dielo - spracovanie architektonickej štúdie na cintoríne v časti kolónia Zmluva PDF

 

OKTÓBER - rok 2015

30.10.2015 Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií Zmluva PDF

 

NOVEMBER - rok 2015

 

02.11.2015 Zmluva o dielo - spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrno-spoločenského strediska Zmluva PDF
05.11.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM Zmluva PDF

          

DECEMBER - rok 2015

 

07.12.2015 Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW                            Zmluva PDF
16.12.2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec v roku 2015 pre MTJ Pravenec Zmluva PDF
 
22.12.2015 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodober č. 1120354 Zmluva PDF
30.12.2015 Zmluva o pripojení k IS DCOM Zmluva PDF