Povinné zverejňovanie ZMLUVY 2012

Upozornenie !
Zmluvy sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača.

JANUÁR - rok 2012

10.01.2012 Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností Zmluva PDF
30.01.2012 Zmluva o dielo - interiérové vybavenie domu poslednej rozlúčky Zmluva PDF

FEBRUÁR - rok 2012

09.02.2012 Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 5720032824 Zmluva PDF
28.02.2012 Zmluva o dielo na stavebné úpravy objektu - dom poslednej rozlúčky Zmluva PDF
29.02.2012 Zmluva o poskytovaní správcovských služieb Zmluva PDF

MAREC - rok 2012

12.03.2012 Zmluva o poskytnutí správcovských služieb - CK Pravenec Zmluva PDF
13.03.2012 Kúpna zmluva - cintorín kolónia Zmluva PDF
22.03.2012 Dodatok č.1 k zmluve o dielo na stavebné úpravy  objektu - dom poslednej rozlúčky Zmluva PDF
27.03.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec - MTJ Zmluva PDF
27.03.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Zmluva PDF
28.03.2012 Úrazové poistenie - aktivační zamestnanci Zmluva PDF
29.03.2012 Dodatok č.1 k zmluve o dielo - interiérové vybavenie domu poslednej rozlúčky Zmluva PDF

APRÍL - rok 2012

02.04.2012 Dodatok č.1 - zber TKO Zmluva PDF
02.04.2012 Dodatok č.1 - zber skla Zmluva PDF
04.04.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec - CK Pravenec Zmluva PDF
25.04.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec - Klub dôchodcov Zmluva PDF
25.04.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec - jarmok Zmluva PDF
25.04.2012 Zmluva o dielo - zber elektroodpadu Zmluva PDF

MÁJ - rok 2012

14.05.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec - CK Pravenec Zmluva PDF
23.05.2012 Poistná zmluva - úrazové poistenie žiakov MŠ Zmluva PDF
31.05.2012 Zmluva o spolupráci použitého šatstva Zmluva PDF

JÚN - rok 2012

07.06.2012 Zmluva o dielo - rekonštrukcia webovej stránky Zmluva PDF
08.06.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec - ZO JDS Zmluva PDF
20.06.2012 Zmluva o dielo - pokládka linolea  v MŠ Zmluva PDF
25.06.2012 Zámenná zmluva - Ján Kozár Zmluva PDF
28.06.2012 Zmluva o nájme pozemku - Michal Hudek Zmluva PDF

JÚL - rok 2012

01.07.2012 Doplnok č.4 k zmluve o poskytnutí právnej pomoci                 Zmluva PDF
20.07.2012 Zmluva o dielo - spojovací chodník Zmluva PDF

AUGUST - rok 2012

23.08.2012 Mandátna zmluva - urbanistická štúdia                                Zmluva PDF
24.08.202 Dohoda o ukončení nájmu Zmluva PDF

SEPTEMBER - rok 2012

11.09.2012 Prenájom lesného pozemku                                                Zmluva PDF
10.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Felcanová Emília Zmluva PDF
14.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Petráš Ľudovít Zmluva PDF

17.09.2012

Zmluva o prenájme hrobového miesta - Felcanová Oľga Zmluva PDF
19.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kmeťová Jana Zmluva PDF
19.09.2012

Zmluva o prenájme hrobového miesta - Ťažiar Ján

Zmluva PDF
19.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kostelejová Amália Zmluva PDF
19.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Gulová Zuzana Zmluva PDF
19.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Znamenák Anton Zmluva PDF
19.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kmeť Jozef Zmluva PDF
19.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Šovčíková Anna Zmluva PDF
19.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Richterová Vilma Zmluva PDF
19.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Rendeková Margita Zmluva PDF
19.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Mendel Jozef Zmluva PDF
19.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Hrnková Erika Zmluva PDF
20.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kobela Peter Zmluva PDF
21.09.2012 Zmluva o dielo - drôtový rozhlas - časť dedina Zmluva PDF
21.09.2012  Zmluva o prenájme hrobového miesta - Klopan Jozef Zmluva PDF 
21.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Tomastová Ľudmila Zmluva PDF
21.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Pekárová Elena Zmluva PDF
21.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kmeťová Imelda Zmluva PDF
21.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Rendeková Viera Zmluva PDF
21.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Hanusková Mária Zmluva PDF
21.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Mrenicová Božena Zmluva PDF
21.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Mráziková Janka Zmluva PDF
21.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kmeť Jaroslav Zmluva PDF
21.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Hanusková Žofia Zmluva PDF
21.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Bendíková Anna Zmluva PDF
21.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Majzlan Vincent Zmluva PDF
21.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Škoda Koloman Zmluva PDF
21.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Šimová Agnesa Zmluva PDF
21.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Vrbinčíková Viera Zmluva PDF
21.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Pročková Antónia Zmluva PDF
24.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Letková Estera Zmluva PDF
24.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Rendek Oto Zmluva PDF
24.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Klimantová Jolana Zmluva PDF
24.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Cagáň Marek Zmluva PDF
24.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Klimant Jozef Zmluva PDF
24.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Rendeková Viera Zmluva PDF
24.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kocúrová Anna Zmluva PDF
24.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kubová Adriana Zmluva PDF
24.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kmeťová Eva Zmluva PDF
24.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kozár Ján Zmluva PDF
24.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kmeťková Mária Zmluva PDF
24.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Uhrincová Jana Zmluva PDF
24.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kmeťková Anna Zmluva PDF
24.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Gregorová Valéria Zmluva PDF
25.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Planka Ľubomir Zmluva PDF
25.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Plánková Oľga Zmluva PDF
26.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Filkornová Anna Zmluva PDF
26.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Ziaťková Marta Zmluva PDF
26.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Obertová Ľudmila Zmluva PDF
26.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Repiščák Jozef Zmluva PDF
26.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Petrášová Anna Zmluva PDF
26.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Mujkošová Anna Zmluva PDF
26.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Stančíková Marta Zmluva PDF
26.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kmeť Marián Zmluva PDF
26.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Filkornová Marta Zmluva PDF
26.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Rendek Ľubomír Zmluva PDF
26.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Ertlová Terézia Zmluva PDF
26.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Mendelová Lívia Zmluva PDF
26.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Dobrovodský Milan Zmluva PDF
26.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Richter Ferdinand Zmluva PDF
26.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Pisárová Mária Zmluva PDF
27.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Juríková Marta Zmluva PDF
27.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kmeť Igor Zmluva PDF
27.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kutláková Jarmila Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Glesková Antónia Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Hanuska Ambróz Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Bajanová Renáta Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Mendelová Mária Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kmeťová Mária Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Matiašková Helena Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Krčová Anna Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Oškrobaný Ján Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Hanuska Jaroslav Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Majzlanová Hildegarda Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Šovčík Milan Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Šovčíková Ernestína Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Žillová Klaudia Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Fandelová Katarína Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Vallová Mária Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Strečanská Anna Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Flimelová Anna Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Pupáková Anna Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Medová Magda Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Mendel Ivan Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Glesk Vladimír Zmluva PDF
28.09.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Krajčíková Mária Zmluva PDF

OKTÓBER - rok 2012

01.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Horváthová Monika Zmluva PDF
01.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Majzlanová Anna Zmluva PDF
01.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Dadová Otília Zmluva PDF
01.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Samuhelová Mária Zmluva PDF
01.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Žigmundová Zuzana Zmluva PDF
01.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Felcan Ján Zmluva PDF
01.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Hanuska Florián Zmluva PDF
01.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Tomasta Ladislav Zmluva PDF
01.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Chovanec Kristián Zmluva PDF
01.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Vážanová Jarmila Zmluva PDF
01.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Ertelová Agneša Zmluva PDF
01.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Brecko Jozef Zmluva PDF
01.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Liktor Ondrej Zmluva PDF
02.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Šovčík Otto Zmluva PDF
02.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Krč Marián Zmluva PDF
02.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Majzlan Pavol Zmluva PDF
02.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Pekárová Marta Zmluva PDF
03.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Pekár Jozef Zmluva PDF
03.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Majzlan Jozef Zmluva PDF
03.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Beláková Ernestína Zmluva PDF
03.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Majzlanová Magdaléna Zmluva PDF
03.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Ivančík Zdeno Zmluva PDF
03.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Brida Richard Zmluva PDF
05.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Brida Richard Zmluva PDF
05.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Mendel Silvín Zmluva PDF
05.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Minárová Katarína Zmluva PDF
05.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Nedeľková Žofia Zmluva PDF
05.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kmeť Andrej Zmluva PDF
05.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Mendel Pavol Zmluva PDF
08.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Merceková Beáta Zmluva PDF
09.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Mokrá Monika Zmluva PDF
10.10.2012 Poistná zmluva - úrazové poistenie detví v materskej škole Zmluva PDF
10.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Richtárech Marián Zmluva PDF
10.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Šimová Marta Zmluva PDF
10.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Hanko Slavomír Zmluva PDF
10.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Paninárová Mária Zmluva PDF
10.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Pekárová Viera Zmluva PDF
10.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Valková Beáta Zmluva PDF
10.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kmeťová Eva Zmluva PDF
10.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Pekárová Valéria Zmluva PDF
11.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Pupák Viliam Zmluva PDF
15.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Hranaiová Anna Zmluva PDF
17.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Grossová Ľudmila Zmluva PDF
18.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Majzlanová Mária Zmluva PDF
19.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Mačuhová Žofia Zmluva PDF
19.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Tomanová Štefánia Zmluva PDF
19.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Rendeková Otília Zmluva PDF
19.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Hurajtová Anna Zmluva PDF
19.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Valková Anna Zmluva PDF
19.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Slížová Aurélia Zmluva PDF
19.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Šovčík Marián  Zmluva PDF
19.10.2012 Zmluva o dielo – vypílenie lipy                                             Zmluva PDF
22.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Šimová Eva Zmluva PDF
22.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Michalíková Jana Zmluva PDF
23.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kmeť Benjamín Zmluva PDF
24.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Buzalková Katarína Zmluva PDF
24.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Belanová Natália Zmluva PDF
24.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Pekárová Edita Zmluva PDF
24.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Pročka Juraj Zmluva PDF
24.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Šovčík Vladimír Zmluva PDF
24.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Letavayová Silvia Zmluva PDF
29.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Gombarčeková Alojzia Zmluva PDF
29.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Ušiaková Ivana Zmluva PDF
31.10.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Polerecká Helena Zmluva PDF

  NOVEMBER - rok 2012

07.11.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Jankovičová Lenka Zmluva PDF
07.11.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Lacková Marta Zmluva PDF
07.11.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Hanusková Terézia Zmluva PDF
07.11.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Kašiaková Terézia Zmluva PDF
07.11.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Šnircová Etela Zmluva PDF
07.11.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Gross Milan Zmluva PDF
07.11.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Gregorová Jana Zmluva PDF
08.11.2012 Zmluva o prenájme KaSS Zmluva PDF
09.11.2012 Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadu Zmluva PDF
09.11.2012 Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadu Zmluva PDF
14.11.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Krč Ivan Zmluva PDF
21.11.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Blážová Marta Zmluva PDF
23.11.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Marcinčáková Mária Zmluva PDF
26.11.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Krč Emil Zmluva PDF
30.11.2012 Zmluva o prenájme hrobového miesta - Achimská Božena Zmluva PDF
30.11.2012 Zmluva o dielo - zimná údržba miestnych komunikácií Zmluva PDF
30.11.2012 Zmluva odielo - zimná údržba MK - odhrabávanie snehu Zmluva PDF

DECEMBER - rok 2012

04.12.2012 Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva PDF
17.12.2012 Zmluva o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku Zmluva PDF
31.12.2012 Zmluva o dielo na zabezpečenie zberu a zvozu KO Zmluva PDF