Povinné zverejňovanie ZMLUVY 2011

Upozornenie !
Zmluvy sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača.

JANUÁR - rok 2011

13.01.2011 Dodatok č. 2a k zmuve o dielo - dom poslednej rozlúčky Zmluva PDF
13.01.2011 Dodatok č. 3 k zmuve o dielo - dom poslednej rozlúčky Zmluva PDF

FEBRUÁR - rok 2011

14.02.2011 Zmluva o združení financných prostriedkov - OZ Hornonitrie Zmluva PDF

MAREC - rok 2011

16.03.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpoctu obce Pravenec - MTJ Zmluva PDF
28.03.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pravenec - Spevácky zbor Vrbinka Zmluva PDF

APRÍL - rok 2011

02.04.2011 Zmluva o poskytnutí grantu - Nadácia Pontis Zmluva PDF
11.04.2011 Dohoda - aktivačná činnosť Zmluva PDF
11.04.2011 Úrazové poistenie - aktivační zamestnanci Zmluva PDF
13.04.2011 Zmluva o dielo - dom rozlúčky kolónia - spevnené plochy Zmluva PDF

MÁJ - rok 2011

10.05.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pravenec - ZO JDS Zmluva PDF
11.05.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pravenec - Šerbanský jarmok Zmluva PDF
11.05.2011 Kúpna zmluva - Ján Horváth Zmluva PDF
23.05.2011 Zmluva o poskytnutí poistenia majetku Zmluva PDF

JÚN - rok 2011

15.06.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pravenec - CK Pravenec

Zmluva PDF

JÚL - rok 2011

06.07.2011 Doplnok č.1 k zmluve o dielo - elektroodpad Zmluva PDF
07.07.2011 Zmluva o dodávke a distribúcii el. energie - KaSS Zmluva PDF
07.07.2011 Zmluva o dodávke a distribúcii el. energie - VO Zmluva PDF
07.07.2011 Zmluva o dodávke a distribúcii el. energie - dom smútku Zmluva PDF
07.07.2011 Zmluva o dodávke a distribúcii el. energie - ihrisko kolónia Zmluva PDF
07.07.2011 Zmluva o dodávke a distribúcii el. energie - VO Zmluva PDF
07.07.2011 Zmluva o dodávke a distribúcii el. energie - materská škola Zmluva PDF
07.07.2011 Zmluva o dodávke a distribúcii el. energie - materská škola Zmluva PDF
07.07.2011 Zmluva o dodávke a distribúcii el. energie - obecný dom Zmluva PDF
07.07.2011 Zmluva o dodávke a distribúcii el. energie - obec Praveniec Zmluva PDF
13.07.2011 Dodatok č.1 k zmluve o odbere vyseparovaných zložiek KO Zmluva PDF

AUGUST - rok 2011

03.08.2011 Poistná zmluva č. 5720032824 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Zmluva PDF
03.08.2011 Zmluva o poskytnutí odbornej garncie - prevádzkovanie pohrebiska Zmluva PDF
23.08.2011 Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 5720032824 Zmluva PDF

OKTÓBER - rok 2011

05.10.2011 Úrazové poistenie - aktivační zamestnanci Zmluva PDF
06.10.2011 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí grantu - Nadácia Pontis       Zmluva PDF
07.10.2011 Zmluva o poskytnutí služieb  - audit Zmluva PDF

DECEMBER - rok 2011

12.12.2011 Zmluva o dielo - zimná údržba komukácií                           Zmluva PDF