Povinné zverejňovanie OBJEDNÁVKY 2016

Upozornenie !

Objednávky sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača.

     

14.01.2016 Tonery               

Objednavka PDF
22.01.2016 Kancelárske potreby Objednavka PDF
22.01.2016 Zber, odvoz a zhodnotenie odpadov z plastov Objednavka PDF
22.01.2016 Zber, odvoz a zhodnotenie odpadov zo skla Objednavka PDF
27.01.2016 Plastové 1100 l kontajnery Objednavka PDF
03.02.2016 Štátne symboly Objednavka PDF
03.02.2016 Tonery Objednavka PDF
04.02.2016 Spracovanie energetického auditu - objednávka zrušená Objednavka PDF
24.02.2016 Paplóny + vankúše do materskej školy Objednavka PDF
26.02.2016 Gastrolístky Objednavka PDF
04.03.2016 Plechová garáž na futbalové ihrisko Objednavka PDF
21.03.2016 Zber, odvoz, zhodnotenie vyseparovaných zložike odpadov Objednavka PDF
21.03.2016 Spracovanie projektovej dokumentácie - objednávka zrušená Objednavka PDF
21.03.2016 Odvoz kontajner z cintorína Objednavka PDF
22.03.2016 Tlač obecných novín Pravenčan(ka) Objednavka PDF
30.03.2016 Dopravná značka Objednavka PDF
19.04.2016 Dopravná značka Objednavka PDF
04.05.2016 Dopravné zrkadlo Objednavka PDF
10.05.2016 Dopravná značka Objednavka PDF
16.05.2016 OP a OS elektroinštalácie na dome smútku v časti kolónia Objednavka PDF
16.05.2016 Kopírovací stroj Objednavka PDF
16.05.2016 Práčka do materskej školy Objednavka PDF
18.05.2016 OP a OS verejného osvetlenia - časť dedina Objednavka PDF
19.05.2016 Odťah, diagnostika a oprava obecného auta Objednavka PDF
19.05.2016 Oprava reproduktora bezdrôtového rozhlasu v časti kolónia Objednavka PDF
25.05.2016 Prepracovanie geometrického plánu Objednavka PDF
27.05.2016 Zber a odvoz nebezpečného odpadu Objednavka PDF
17.06.2016 Odstránenie porevíznych nedostatkov Objednavka PDF
14.06.2016 OP a OS VO časť kolónia, prechod pre chodcov a bleskozvody Objednavka PDF
17.06.2016 Vypracovanie plánu BOZP Objednavka PDF
15.06.2016 Hracie zariadenia na detské ihriská Objednavka PDF
23.06.2016 Tlač obecných novín Pravenčan(ka) Objednavka PDF
28.06.2016 Vytýčenie el. vedenia Objednavka PDF
28.06.2016 Vytýčenie sietí elektronických komunikácií Objednavka PDF
14.07.2016 Dosky na lavičky Objednavka PDF
05.08.2016 Drevo na vatru Objednavka PDF
23.08.2016 1100 l kontajnery a 120 l plastové zberné nádoby Objednavka PDF
22.08.2016 Výškopisné a polohopisné zameranie cesty Objednavka PDF
26.08.2016 Kontrola kotlov a komínov Objednavka PDF
04.09.2016 Rozšírenie ozvučenia domu smútku v časti kolónia Objednavka PDF
04.09.2016 OP a OS bleskozvodu na obecnom dome Objednavka PDF
05.09.2016 Projektová dokumentácia - umiestnenie dopravného zrkadla Objednavka PDF
06.09.2016 Nožnicový rýchloskladací stan 3x3 červený SQ Objednavka PDF
19.09.2016 Dopravné zrkadlo Objednavka PDF
01.08.2016 Vypracovanie programu odpadového hospodárstva Objednavka PDF
20.09.2016 Zemné práce pri objekte KaSS Objednavka PDF
23.09.2016 Prečistenie kanalizácie v objekte KaSS Objednavka PDF
28.09.2016 Tlač obecných novín Pravenčan(ka) Objednavka PDF
05.10.2016 Kancelárske a školské potreby do materskej školy Objednavka PDF
04.10.2016 70 ks bielych šálok s vyobrezením erbu obce Objednavka PDF
04.10.2016 Nápisy na autobusové prístrešky Objednavka PDF
07.10.2016 Teflónové obrusy - 50 ks Objednavka PDF
13.10.2016 Riečny štrk praný (dopadová plocha na detské ihrisko) Objednavka PDF
17.10.2016 Preprava štrku Objednavka PDF
19.10.2016 Preprava štrku Objednavka PDF
19.10.2016 Oprava šmýkalky Objednavka PDF
18.11.2016 Oprava reproduktoru bezdrôtového rozhlasu v časti kolónia Objednavka PDF
22.11.2016 Komponenty na oparvu kachlí v malej sále Objednavka PDF 
23.11.2016 Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie objektu obecného domu Objednavka PDF
23.11.2016 Tonery Objednavka PDF
23.11.2016 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Objednavka PDF
29.11.2016 Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb Objednavka PDF
05.12.2016 Softvér na vedenie elektronickej registratúry Objednavka PDF
05.12.2016 Kompostéry Objednavka PDF
06.12.2016 Pristavenie a odvoz veľkoobjemového kontajnera Objednavka PDF
06.12.2016 Umývačka riadu do školskej jedálne Objednavka PDF
09.12.2016 Zariadenie do fitness v časti kolónia Objednavka PDF
09.12.2016 Router Objednavka PDF
20.12.2016 Tlač obecných novín Pravenčan(ka) Objednavka PDF
20.12.2016 Spracovanie podkladov pre verejné obstarávanie Objednavka PDF