Povinné zverejňovanie OBJEDNÁVKY 2013

Upozornenie !

Objednávky sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača.

09.01.2013 Obnova údajov z katastra Objednavka PDF

22.05.2013 Hracie zariadenia do materskej školy

Objednavka PDF
27.05.2013 Parkové lavičky Objednavka PDF
27.05.2013 Bezpečnostné mreže
Objednavka PDF
28.05.2013 Sieťky na okná do domu smútku v časti kolónia
Objednavka PDF
04.06.2013 Lehátka do materskej školy - objednávka zrušená Objednavka PDF
13.06.2013 Lehátka do materskej školy Objednavka PDF
25.06.2013 Tlač obecných novín Pravenčanka Objednavka PDF
25.06.2013 Vysprávky miestnych komunikácií Objednavka PDF
28.06.2013 Dosky na pieskoviská Objednavka PDF
28.06.2013 Oprava strechy na šatniach Objednavka PDF
19.08.2013 Rozšírenie bezdrôtového rozhlasu v časti kolónia Objednavka PDF

20.08.2013 Oprava poškodeného panelu na miestnej komunikácii

Objednavka PDF
20.08.2013 Oprava komunikácie na cintorín v časti dedina Objednavka PDF
20.08.2013 Výstavba chodníkov v urnovom háji na cintoríne v časti kolónia Objednavka PDF
05.09.2013 Program na evidenciu hrobových miest
Objednavka PDF
18.09.2013 Demontáž rozhlasového vedenia v obci - časť dedina
Objednavka PDF
02.10.2013 Vyznačenie miesta v teréne pre umiestnenie DZ podľa pasportu Objednavka PDF
14.10.2013 Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenie Objednavka PDF
04.11.2013 Preprava občanov z časti kolónia na voľby do VÚC Objednavka PDF
13.11.2013 Spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  Objednavka PDF
13.11.2013 Spracovanie programu odpadového hospodárstva  Objednavka PDF
19.11.2013 Bezbariérový chodník ku KaSS  Objednavka PDF
26.11.2013 Oprava kanalizačnej šachty na miestnej komunikácii na kolónii  Objednavka PDF
28.11.2013 Práce na webovej stránke obce  Objednavka PDF