Povinné zverejňovanie FAKTÚRY 2019

Streda, 06 Február 2019 10:32

Povinné zverejňovanie FAKTÚRY 2019

 

FAKTÚRY DOŠLÉ

Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 zverejnenie PDF 
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 zverejnenie PDF 
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 zverejnenie PDF 
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 zverejnenie PDF 
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 zverejnenie PDF 
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 zverejnenie PDF 
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019  zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 zverejnenie PDF

 

      

FAKTÚRY VYSTAVENÉ

Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 zverejnenie PDF