Povinné zverejňovanie FAKTÚRY 2017

Streda, 04 Január 2017 08:19

Povinné zverejňovanie FAKTÚRY 2017

 

FAKTÚRY DOŠLÉ

Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017 zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017 zverejnenie PDF 
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017 zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.04.2017 - 30.04.2017 zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017 zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017 zverejnenie PDF 
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017  zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017 zverejnenie PDF 
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.09.2017 - 30.09.2017 zverejnenie PDF 
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017  zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.11.2017 - 30.11.2017 zverejnenie PDF 
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017  zverejnenie PDF

             

FAKTÚRY VYŠLÉ

Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017  zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017 zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017  zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017  zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017  zverejnenie PDF
Zverejnenie vybraných údajov z faktúr za obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017 zverejnenie PDF