Poslanci OZ

V komunálnych voľbách konaných 15.11.2014 boli za poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2014-2018 zvolení títo kandidáti:

  • Ing. Marián Dvorský, Pravenec 338, nezávislý kandidát
  • Ing. Katarína Henželová, Pravenec 8, Kresťanskodemokratické hnutie
  • Lenka Kmeťová, Pravenec 69, Kresťanskodemokratické hnutie
  • Mgr. Jolana Majzlanová, Pravenec 314, nezávislý kandidát
  • Mgr. Roman Mik, Pravenec 293, Kresťanskodemokratické hnutie
  • Oto Richter, Pravenec 209, nezávislý kandidát
  • Mgr. Jozef Šebest, Pravenec 385, Kresťanskodemokratické hnutie

 

  • Kvetoslava Brayerová – hlavný kontrolór obce