Poslanci OZ

V komunálnych voľbách konaných dňa 10.11.2018 boli za poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022 zvolení títo kandidáti:

  • Ing. Marián Dvorský, Pravenec 338, nezávislý kandidát
  • Ing. Katarína Henželová, Pravenec 18, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
  • Michal Hudek, Pravenec 351, nezávislý kandidát
  • Lenka Kmeťová, Pravenec 69, nezávislý kandidát
  • Martin Kobela, Pravenec 54, Kresťanskodemokratické hnutie
  • Urban Obert, Pravenec 351, nezávislý kandidát
  • Ing. Jozef Tipul, Pravenec 473, Kresťanskodemokratické hnutie
  • Kvetoslava Brayerová – hlavný kontrolór obce