Pochovávanie zosnulých

 

V prípade úmrtia občana je potrebné postupovať nasledovne:

       

1. Kontaktovať Obecný úrad v Pravenci

Po potvrdení úmrtia zosnulého je potrebné, aby pozostalí zabezpečujúci pohreb kontaktovali Obecný úrad v Pravenci za účelom dohodnutia vykopania hrobu.  

            

2. Oznámiť termín pohrebu Obecnému úradu v Pravenci

Termín pohrebu po dohode so správcom farnosti (v prípade cirkevného obradu) alebo s predsedníčkou ZPOZ-u (v prípade civilného obradu), je potrebné oznámiť obecnému úradu za účelom vyhlásenia smútočného oznámenia v miestnom rozhlase.

            

3. Kar

Za účelom organizovania karu je možné prenajať si za poplatok obecné priestory - v časti dedina malú sálu obecného domu (treba kontaktovať obecný úrad) a v časti kolónia kultúrno-spoločenské stredisko (treba kontaktovať správcu objektu).

            

KONTAKTY:

  • Obecný úrad v Pravenci - tel.: 046/5441122, 0917439057
  • starosta obce Pravenec Ing. Róbert Mikulášik - tel.: 0917909303
  • správca cintorína v časti dedina Jozef Klimant, Pravenec 133 - tel.: 0910186555
  • správca cintorína v časti kolónia - obecný úrad - tel.: 046/5441122, 0917439057
  • správca farnosti - Fara v Nedožeroch-Brezanoch - tel.: 046/5485182
  • predsedníčka ZPOZ Mgr. Jolana Majzlanová, Pravenec 314
  • kostolníčka Eva Kmeťová, Pravenec 161
  • správca kultúrno-spoločenského strediska Peter Klimant - tel.: 0610216341
  • Pohrebná služba Petic - Nedožery-Brezany - tel.: 0907140224