Ochrana prírody a krajiny

Informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

         

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Pravenec, Obecný úrad, Pravenec 208, 972 16  Pravenec alebo elektronicky na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   v lehote piatich pracovných dní odo dňa zverejnenia informácie. 

            

Dňa 11.1.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 8 ks drevín, druh smrek a 20 ks drevín, druh Topoľ obyčajný, v k. ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 18.1.2012.

Informácia zverejnená dňa 11.1.2012

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania DOC

Dňa 13.2.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, druh orech, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 22.2.2012.

Informácia zverejnená dňa 15.2.2012

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania DOC

 

Dňa 23.2.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, druh smrek, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 5.3.2012.

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania DOC

 

Dňa 23.2.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks drevín, druh smrek, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 5.3.2012.

Informácia zverejnená dňa 27.2.2012

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania DOC

 

Dňa 29.2.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks dreviny, druh orech, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 8.3.2012.

Informácia zverejnená dňa 2.3.2012

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania DOC

 

Dňa 5.3.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks drevín, druh smrek a 1 ks dreviny, druh jedľa, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 15.3.2012.

Informácia zverejnená dňa 8.3.2012

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania DOC

 

Dňa 18.6.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks drevín, druh smrek a 8 ks ovocných drevín, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 28.6.2012.

Informácia zverejnená dňa 20.6.2012

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania DOC

 

Dňa 20.6.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, druh borovica, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 3.7.2012.

Informácia zverejnená dňa 25.6.2012

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania DOC

 

Dňa 27.8.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, druh osika a 2 ks dreviny, druh dub, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 7.9.2012.

Informácia zverejnená dňa 31.8.2012

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania PDF

              

 

Dňa 1.2.2013 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 56 ks drevín, druh jelša lepkavá, 24 ks drevín, druh čremcha obyčajná a 2 ks drevín, druh vŕba biela, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 12.2.2013.

Informácia zverejnená dňa 4.2.2013

   

         

Dňa 27.2.2013 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 3 ks drevín, druh breza a 3 ks drevín, druh borovica, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 8.3.2013.

Informácia zverejnená dňa 1.3.2013

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania PDF

 

           

Dňa 20.3.2013 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, druh orech a 1 ks dreviny, druh smrek, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 27.3.2013.

Informácia zverejnená dňa 20.3.2013

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania PDF

         

              

Dňa 30.10.2013 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, druh smrek, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 7.11.2013.

Informácia zverejnená dňa 30.10.2013

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania PDF

                   

               

Dňa 18.2.2014 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 3 ks drevín, druh osika (2ks) a borovica, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 28.2.2014.

Informácia zverejnená dňa 20.2.2014

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania PDF

           

         

Dňa 26.8.2014 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 7 ks drevín, druh smrek (2 ks), borovica (3 ks) a breza (2 ks), v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 4.9.2014.

Informácia zverejnená dňa 27.8.2014

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania PDF

     

        

Dňa 10.10.2014 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks drevín, druh smrek, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 21.10.2014.

Informácia zverejnená dňa 13.10.2014

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania PDF

    

Dňa 9.1.2015 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 8 ks drevín, druh smrek, v k.ú. Pravenec (intravilán). 

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 17.1.2014.

Informácia zverejnená dňa 9.1.2015.

 

Dňa 6.3.2015 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 300 m2 krovitých porastov (trnky, hlohy, vŕby, zmiešané kroviny), a 20 ks listnatých drevín (samonálety) v k.ú. Pravenec (extravilán). 

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 17.3.2015.

Informácia zverejnená dňa 9.3.2015.

         

Dňa 11.3.2015 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks drevín (lipa, borovica) v k.ú. Poluvsie (intravilán).  Jedná sa o dreviny rastúce v rácmi verejnej zelene v obci Poluvsie.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 19.3.2015.

Informácia zverejnená dňa 11.3.2015.

       

Dňa 1.10.2015 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 3 ks drevín (2 ks smrek, 1 ks smrekovec) v k.ú. Vyšehradné (intravilán). Jedná sa o dreviny rastúce v rámci verejnej zelene v obci Nitrianske Pravno, časť Vyšehradné.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 10.10.2015.

Informácia zverejnená dňa 2.10.2015.

        

Dňa 14.10.2015 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 4 ks drevín (3 ks smrek obyčajný, 1 ks smrek strieborný) v k.ú. Pravenec (intravilán).

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 26.10.2015.

Informácia zverejnená dňa 16.10.2015.

       

Dňa 11.1.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny (javor klen) k.ú. Pravenec (intravilán).

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 21.1.2016.

Informácia zverejnená dňa 11.1.2016.

 

Dňa 11.1.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny (smrek) k.ú. Pravenec (intravilán).

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 21.1.2016.

Informácia zverejnená dňa 11.1.2016.

 

Dňa 15.1.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 30 ks drevín (tuja), 5 ks drevín (strieborná jedľa), 4 ks drevín (borovica), 4 ks drevín (lipa), rastúcich v k.ú. Pravenec (intravilán).

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 28.1.2016.

Informácia zverejnená dňa 18.1.2016.

        

Začaté správne konanie č. 126/2016

Obec Nitrianske Pravno, so sídlom Nám. SNP 1/1, 972 13  Nitrianske Pravno, zastúpená starostom obce, podala dňa 10.2.2016 na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks jelša (obvod kmeňov 48 cm), 28 ks topoľ (obvod kmeňov 50 cm), 15 ks topoľ (obvod kmeňov 60 cm), 66 ks vŕba (obvod kmeňov 50 cm), 1 ks vŕba (obvod kmeňa 45 cm), 42 ks vŕba (obvod kmeňov 60 cm), 8 ks vŕba (obvod kmeňov 70 cm), 6 ks vŕba (obvod kmeňov 80 cm), 3 ks vŕba (obvod kmeňov 90 cm), 3 ks vŕba (obvod kmeňov 100 cm), 1 ks dub (obvod kmeňa 45 cm), ktoré rastú v extraviláne obce na pozemkoch E-KN parc. č. 5130/1, 5124, 5127, 5128, druh pozemku TTP a C-KN parc. č. 2052/7, druh pozemku TTP, vo vlastníctve žiadateľa, na pozemku E-KN parc. č. 5130/2, druh pozemku TTP, vo vlastníctve Vlniešková Irena a Ing. Jaroslav Kratka, na pozemkoch E-KN parc. č. 7066, 7067, 7065, druh pozemku ostatné plochy, vo vlastníctve SPF, Búdková 36, Bratislava, z dôvodu uvažovaného zámeru vybudovania protripožiarnej nádrže.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 17.2.2016.

Informácia zverejnená dňa 10.2.2016.

     

Začaté správne konanie č. 135/2016

Obec Nitrianske Pravno, so sídlom Nám. SNP 1/1, 972 13  Nitrianske Pravno, zastúpená starostom obce, podala dňa 15.2.2016 na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 20 ks drevín, druh Javor jaseňolistý, obvod kmeňov od 45 cm do 100, 3 ks drevín, druh Javor mliečny, obvod 50, 60, 90cm a 1 ks dreviny, druh Smrek obyčajný, obvod kmeňa 70 cm, ktoré rastú v intraviláne obce na pozemkoch E-KN parc. č. 6935 a 6947, k.ú. Nitrianske Pravno,  z dôvodu zlého zdravotného stavu predmetných drevín a ich nahradením novými drevinami.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 24.2.2016.

Informácia zverejnená dňa 17.2.2016.

    

Začaté správne konanie č. 218/2016

Dušan Lacena, bytom Pravenec 351, podal dňa 18.3.2016 na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh Lipa malolistá, obvod kmeňa 95 cm, ktorý rastie v intraviláne obce na pozemku C-KN parc. č. 1279/5, k.ú. Pravenec,  z dôvodu zlého zdravotného stavu.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 29.3.2016.

Informácia zverejnená dňa 18.3.2016.

 

Začaté správne konanie č. 219/2016

Klaudia Majzlanová, bytom Pravenec 352, podala dňa 21.3.2016 na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh Breza biela, obvod kmeňa 80 cm, a Borovica čierna, obvod kmeňa 70 cm, ktoré rastú v intraviláne obce na pozemku C-KN parc. č. 1270/2, k.ú. Pravenec,  z dôvodu zlého zdravotného stavu.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 30.3.2016.

Informácia zverejnená dňa 21.3.2016.

    

Začaté správne konanie č. 782/2016

Martin Prístupný, bytom Tužina 244, 972 14  Tužina, podal dňa 14.11.2016 na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh Smrek obyčajný, obvod kmeňa 157 cm, ktorý rastie v intraviláne obce na pozemku C-KN parc. č. 119, k.ú. Pravenec a 1 ks dreviny, druh hruška, obvod kmeňa 90 cm, ktorý rastie v intraviláne obce na pozemku C-KN parc. č. 118, k.ú. Pravenec,  z dôvodu že smrek rastie v tesnej blízkosti rodinného domu a existuje dôvodná obava spôsobenia škody na majetku a hruška zasahuje do vedenia NN a jedná sa o prestárly ovocný strom.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 21.11.2016.

Informácia zverejnená dňa 14.11.2016.

  

Začaté správne konanie č. 62/2017

Obec Nitrianske Pravno, so sídlom Nám. SNP 1/1, 972 13  Nitrianske Pravno, zastúpená starostom obce, podala dňa 24.1.2017 na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks osika (obvod kmeňov 101 cm, 107 cm, 126 cm, 102 cm), a 2 ks dub, obvod kmeňov 122 a a 119 cm, ktoré rastú v extraviláne obce na pozemkoch parc. č. 2044/28 a 2044/18, k.ú. Nitrianske Pravno, z dôvodu, že predmetné dreviny rastú v tesnej blízkosti stavby a svojim mohutným vzrastom ohrozujú jej stabilitu a bezpečnosť osôb, ktoré sa v nej zdržujú.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 31.1.2017.

Informácia zverejnená dňa 24.1.2017.

        

Začaté správne konanie č. 293/2017

Obec Nitrianske Pravno, so sídlom Nám. SNP 1/1, 972 13  Nitrianske Pravno, zastúpená starostom obce, podala dňa 10.4.2017 na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh tuja (obvod kmeňa 120 cm), ktorá rastie v intraviláne obce na pozemku parc. č. 133, k.ú. Nitrianske Pravno, z dôvodu, že predmetná drevina znečisťuje a ohrozuje náhrobný kameň majiteľky hrobového miesta, ktorá podnet na výrub dreviny podala.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 20.4.2017 vrátane.

Informácia zverejnená dňa 11.4.2017.

     

Začaté správne konanie č. 557/2017

Obec Nitrianske Pravno, so sídlom Nám. SNP 1/1, 972 13  Nitrianske Pravno, zastúpená starostom obce, podala dňa 20.7.2017 na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín: 1 ks javor (obvod kmeňa 227 cm), 1 ks borovica (obvod kmeňa 135 cm), 6 ks smrek (obvod kmeňov 145 cm, 136cm, 127 cm, 105 cm, 110 cm, 100 cm), ktoré rastú v intraviláne obce na pozemku parc. č. 1183/1, k.ú. Nitrianske Pravno, z dôvodu - na žiadosť riaditeľky Spojenej školy - Základnej školy s materskou školou  Grundschule mit Kindergarten z dôvodu "možného spadnutia a tým ohrozenia na živote žiakov, ako aj zničenia a upchatia kanalizácie a potrubia, určeného pre zvod dažďovej vody ich koreňovým podzemným systémom.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 1.8.2017 vrátane.

Informácia zverejnená dňa 24.7.2017.

 

Začaté správne konanie č. 631/2017

Ján Huťťan, bytom Pod Rovnicami 27, 841 05  Bratislava, podal dňa 25.8.2017, na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek (obvod kmeňa 95 cm), ktorý rastie v intraviláne obce na pozemku parc. č. 233, k.ú. Pravenec, z dôvodu - "že strom zasahuje do elektrického vedenia a padá na strechu domu".

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 6.9.2017 vrátane.

Informácia zverejnená dňa 28.8.2017.

   

Začaté správne konanie č. 442/2018

Na Obecný úrad v Pravenci bolo dňa 13.6.2018 doručené podanie "Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny" na výrub 1 ks dreviny - druh smrek obyčajný, obvod kmeňa 130 cm, zdravotný stav dreviny - zdravá, z dôvodu zásahu konárov stromu do vzdušného vedenia NN ako aj z dôvodu, že strom rastie v tesnej blízkosti rodinného domu, v dôsledku čoho koreňový systém spôsobuje škodu na dome, chodníku a plote. Drevina rastie v intraviláne obce.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 25.6.2018 vrátane.

Informácia zverejnená dňa 18.6.2018.

    

Začaté správne konanie č. 768/2018

Na Obecný úrad v Pravenci bolo dňa 23.11.2018 doručené podanie "Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny" na výrub 2 ks dreviny - druh smrekovec opadavý, obvod kmeňov 48 cm a 58 cm, zdravotný stav drevín - dobrý, 15 ks drevín - druh smrek obyčajný, obvod kmeňov 40 cm (5ks), 42 cm (5ks), 45 cm (1 ks), 48 cm (3ks), 52 cm (1ks), zdravotný stav drevín - dobrý, a 1 ks dreviny - druh smrek, obvod kmeňa 70 cm, zdravotný stav dreviny - dobrý, rastúcich na pozemkoch parc. č. 1248/66 a 1248/19, k.ú. Pravenec,  z dôvodu plánovanej stavebnej činnosti na pozemkoch parc. č. 1248/66 a 1248/19, k.ú. Pravenec. Dreviny rastú v intraviláne obce.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 3.12.2018 vrátane.

Informácia zverejnená dňa 26.11.2018.