Ochrana prírody a krajiny

Informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

         

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Pravenec, Obecný úrad, Pravenec 208, 972 16  Pravenec alebo elektronicky na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   v lehote piatich pracovných dní odo dňa zverejnenia informácie. 

            

Dňa 11.1.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 8 ks drevín, druh smrek a 20 ks drevín, druh Topoľ obyčajný, v k. ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 18.1.2012.

Informácia zverejnená dňa 11.1.2012

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania DOC

Dňa 13.2.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, druh orech, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 22.2.2012.

Informácia zverejnená dňa 15.2.2012

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania DOC

 

Dňa 23.2.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, druh smrek, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 5.3.2012.

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania DOC

 

Dňa 23.2.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks drevín, druh smrek, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 5.3.2012.

Informácia zverejnená dňa 27.2.2012

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania DOC

 

Dňa 29.2.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks dreviny, druh orech, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 8.3.2012.

Informácia zverejnená dňa 2.3.2012

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania DOC

 

Dňa 5.3.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks drevín, druh smrek a 1 ks dreviny, druh jedľa, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 15.3.2012.

Informácia zverejnená dňa 8.3.2012

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania DOC

 

Dňa 18.6.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks drevín, druh smrek a 8 ks ovocných drevín, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 28.6.2012.

Informácia zverejnená dňa 20.6.2012

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania DOC

 

Dňa 20.6.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, druh borovica, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 3.7.2012.

Informácia zverejnená dňa 25.6.2012

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania DOC

 

Dňa 27.8.2012 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, druh osika a 2 ks dreviny, druh dub, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 7.9.2012.

Informácia zverejnená dňa 31.8.2012

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania PDF

              

 

Dňa 1.2.2013 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 56 ks drevín, druh jelša lepkavá, 24 ks drevín, druh čremcha obyčajná a 2 ks drevín, druh vŕba biela, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 12.2.2013.

Informácia zverejnená dňa 4.2.2013

   

         

Dňa 27.2.2013 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 3 ks drevín, druh breza a 3 ks drevín, druh borovica, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 8.3.2013.

Informácia zverejnená dňa 1.3.2013

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania PDF

 

           

Dňa 20.3.2013 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, druh orech a 1 ks dreviny, druh smrek, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 27.3.2013.

Informácia zverejnená dňa 20.3.2013

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania PDF

         

              

Dňa 30.10.2013 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, druh smrek, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 7.11.2013.

Informácia zverejnená dňa 30.10.2013

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania PDF

                   

               

Dňa 18.2.2014 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 3 ks drevín, druh osika (2ks) a borovica, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 28.2.2014.

Informácia zverejnená dňa 20.2.2014

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania PDF

           

         

Dňa 26.8.2014 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 7 ks drevín, druh smrek (2 ks), borovica (3 ks) a breza (2 ks), v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 4.9.2014.

Informácia zverejnená dňa 27.8.2014

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania PDF

     

        

Dňa 10.10.2014 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks drevín, druh smrek, v k.ú. Pravenec.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 21.10.2014.

Informácia zverejnená dňa 13.10.2014

Oznámenie o začatí konania Oznámenie o začatí konania PDF

    

Dňa 9.1.2015 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 8 ks drevín, druh smrek, v k.ú. Pravenec (intravilán). 

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 17.1.2014.

Informácia zverejnená dňa 9.1.2015.

 

Dňa 6.3.2015 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 300 m2 krovitých porastov (trnky, hlohy, vŕby, zmiešané kroviny), a 20 ks listnatých drevín (samonálety) v k.ú. Pravenec (extravilán). 

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 17.3.2015.

Informácia zverejnená dňa 9.3.2015.

         

Dňa 11.3.2015 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks drevín (lipa, borovica) v k.ú. Poluvsie (intravilán).  Jedná sa o dreviny rastúce v rácmi verejnej zelene v obci Poluvsie.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 19.3.2015.

Informácia zverejnená dňa 11.3.2015.

       

Dňa 1.10.2015 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 3 ks drevín (2 ks smrek, 1 ks smrekovec) v k.ú. Vyšehradné (intravilán). Jedná sa o dreviny rastúce v rámci verejnej zelene v obci Nitrianske Pravno, časť Vyšehradné.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 10.10.2015.

Informácia zverejnená dňa 2.10.2015.

        

Dňa 14.10.2015 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 4 ks drevín (3 ks smrek obyčajný, 1 ks smrek strieborný) v k.ú. Pravenec (intravilán).

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 26.10.2015.

Informácia zverejnená dňa 16.10.2015.

       

Dňa 11.1.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny (javor klen) k.ú. Pravenec (intravilán).

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 21.1.2016.

Informácia zverejnená dňa 11.1.2016.

 

Dňa 11.1.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny (smrek) k.ú. Pravenec (intravilán).

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 21.1.2016.

Informácia zverejnená dňa 11.1.2016.

 

Dňa 15.1.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 30 ks drevín (tuja), 5 ks drevín (strieborná jedľa), 4 ks drevín (borovica), 4 ks drevín (lipa), rastúcich v k.ú. Pravenec (intravilán).

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 28.1.2016.

Informácia zverejnená dňa 18.1.2016.

        

Začaté správne konanie č. 126/2016

Obec Nitrianske Pravno, so sídlom Nám. SNP 1/1, 972 13  Nitrianske Pravno, zastúpená starostom obce, podala dňa 10.2.2016 na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks jelša (obvod kmeňov 48 cm), 28 ks topoľ (obvod kmeňov 50 cm), 15 ks topoľ (obvod kmeňov 60 cm), 66 ks vŕba (obvod kmeňov 50 cm), 1 ks vŕba (obvod kmeňa 45 cm), 42 ks vŕba (obvod kmeňov 60 cm), 8 ks vŕba (obvod kmeňov 70 cm), 6 ks vŕba (obvod kmeňov 80 cm), 3 ks vŕba (obvod kmeňov 90 cm), 3 ks vŕba (obvod kmeňov 100 cm), 1 ks dub (obvod kmeňa 45 cm), ktoré rastú v extraviláne obce na pozemkoch E-KN parc. č. 5130/1, 5124, 5127, 5128, druh pozemku TTP a C-KN parc. č. 2052/7, druh pozemku TTP, vo vlastníctve žiadateľa, na pozemku E-KN parc. č. 5130/2, druh pozemku TTP, vo vlastníctve Vlniešková Irena a Ing. Jaroslav Kratka, na pozemkoch E-KN parc. č. 7066, 7067, 7065, druh pozemku ostatné plochy, vo vlastníctve SPF, Búdková 36, Bratislava, z dôvodu uvažovaného zámeru vybudovania protripožiarnej nádrže.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 17.2.2016.

Informácia zverejnená dňa 10.2.2016.

     

Začaté správne konanie č. 135/2016

Obec Nitrianske Pravno, so sídlom Nám. SNP 1/1, 972 13  Nitrianske Pravno, zastúpená starostom obce, podala dňa 15.2.2016 na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 20 ks drevín, druh Javor jaseňolistý, obvod kmeňov od 45 cm do 100, 3 ks drevín, druh Javor mliečny, obvod 50, 60, 90cm a 1 ks dreviny, druh Smrek obyčajný, obvod kmeňa 70 cm, ktoré rastú v intraviláne obce na pozemkoch E-KN parc. č. 6935 a 6947, k.ú. Nitrianske Pravno,  z dôvodu zlého zdravotného stavu predmetných drevín a ich nahradením novými drevinami.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 24.2.2016.

Informácia zverejnená dňa 17.2.2016.

    

Začaté správne konanie č. 218/2016

Dušan Lacena, bytom Pravenec 351, podal dňa 18.3.2016 na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh Lipa malolistá, obvod kmeňa 95 cm, ktorý rastie v intraviláne obce na pozemku C-KN parc. č. 1279/5, k.ú. Pravenec,  z dôvodu zlého zdravotného stavu.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 29.3.2016.

Informácia zverejnená dňa 18.3.2016.

 

Začaté správne konanie č. 219/2016

Klaudia Majzlanová, bytom Pravenec 352, podala dňa 21.3.2016 na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh Breza biela, obvod kmeňa 80 cm, a Borovica čierna, obvod kmeňa 70 cm, ktoré rastú v intraviláne obce na pozemku C-KN parc. č. 1270/2, k.ú. Pravenec,  z dôvodu zlého zdravotného stavu.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 30.3.2016.

Informácia zverejnená dňa 21.3.2016.

    

Začaté správne konanie č. 782/2016

Martin Prístupný, bytom Tužina 244, 972 14  Tužina, podal dňa 14.11.2016 na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh Smrek obyčajný, obvod kmeňa 157 cm, ktorý rastie v intraviláne obce na pozemku C-KN parc. č. 119, k.ú. Pravenec a 1 ks dreviny, druh hruška, obvod kmeňa 90 cm, ktorý rastie v intraviláne obce na pozemku C-KN parc. č. 118, k.ú. Pravenec,  z dôvodu že smrek rastie v tesnej blízkosti rodinného domu a existuje dôvodná obava spôsobenia škody na majetku a hruška zasahuje do vedenia NN a jedná sa o prestárly ovocný strom.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 21.11.2016.

Informácia zverejnená dňa 14.11.2016.

  

Začaté správne konanie č. 62/2017

Obec Nitrianske Pravno, so sídlom Nám. SNP 1/1, 972 13  Nitrianske Pravno, zastúpená starostom obce, podala dňa 24.1.2017 na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks osika (obvod kmeňov 101 cm, 107 cm, 126 cm, 102 cm), a 2 ks dub, obvod kmeňov 122 a a 119 cm, ktoré rastú v extraviláne obce na pozemkoch parc. č. 2044/28 a 2044/18, k.ú. Nitrianske Pravno, z dôvodu, že predmetné dreviny rastú v tesnej blízkosti stavby a svojim mohutným vzrastom ohrozujú jej stabilitu a bezpečnosť osôb, ktoré sa v nej zdržujú.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 31.1.2017.

Informácia zverejnená dňa 24.1.2017.

        

Začaté správne konanie č. 293/2017

Obec Nitrianske Pravno, so sídlom Nám. SNP 1/1, 972 13  Nitrianske Pravno, zastúpená starostom obce, podala dňa 10.4.2017 na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh tuja (obvod kmeňa 120 cm), ktorá rastie v intraviláne obce na pozemku parc. č. 133, k.ú. Nitrianske Pravno, z dôvodu, že predmetná drevina znečisťuje a ohrozuje náhrobný kameň majiteľky hrobového miesta, ktorá podnet na výrub dreviny podala.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 20.4.2017 vrátane.

Informácia zverejnená dňa 11.4.2017.

     

Začaté správne konanie č. 557/2017

Obec Nitrianske Pravno, so sídlom Nám. SNP 1/1, 972 13  Nitrianske Pravno, zastúpená starostom obce, podala dňa 20.7.2017 na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín: 1 ks javor (obvod kmeňa 227 cm), 1 ks borovica (obvod kmeňa 135 cm), 6 ks smrek (obvod kmeňov 145 cm, 136cm, 127 cm, 105 cm, 110 cm, 100 cm), ktoré rastú v intraviláne obce na pozemku parc. č. 1183/1, k.ú. Nitrianske Pravno, z dôvodu - na žiadosť riaditeľky Spojenej školy - Základnej školy s materskou školou  Grundschule mit Kindergarten z dôvodu "možného spadnutia a tým ohrozenia na živote žiakov, ako aj zničenia a upchatia kanalizácie a potrubia, určeného pre zvod dažďovej vody ich koreňovým podzemným systémom.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 1.8.2017 vrátane.

Informácia zverejnená dňa 24.7.2017.

 

Začaté správne konanie č. 631/2017

Ján Huťťan, bytom Pod Rovnicami 27, 841 05  Bratislava, podal dňa 25.8.2017, na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek (obvod kmeňa 95 cm), ktorý rastie v intraviláne obce na pozemku parc. č. 233, k.ú. Pravenec, z dôvodu - "že strom zasahuje do elektrického vedenia a padá na strechu domu".

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 6.9.2017 vrátane.

Informácia zverejnená dňa 28.8.2017.

   

Začaté správne konanie č. 442/2018

Na Obecný úrad v Pravenci bolo dňa 13.6.2018 doručené podanie "Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny" na výrub 1 ks dreviny - druh smrek obyčajný, obvod kmeňa 130 cm, zdravotný stav dreviny - zdravá, z dôvodu zásahu konárov stromu do vzdušného vedenia NN ako aj z dôvodu, že strom rastie v tesnej blízkosti rodinného domu, v dôsledku čoho koreňový systém spôsobuje škodu na dome, chodníku a plote. Drevina rastie v intraviláne obce.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 25.6.2018 vrátane.

Informácia zverejnená dňa 18.6.2018.

    

Začaté správne konanie č. 768/2018

Na Obecný úrad v Pravenci bolo dňa 23.11.2018 doručené podanie "Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny" na výrub 2 ks dreviny - druh smrekovec opadavý, obvod kmeňov 48 cm a 58 cm, zdravotný stav drevín - dobrý, 15 ks drevín - druh smrek obyčajný, obvod kmeňov 40 cm (5ks), 42 cm (5ks), 45 cm (1 ks), 48 cm (3ks), 52 cm (1ks), zdravotný stav drevín - dobrý, a 1 ks dreviny - druh smrek, obvod kmeňa 70 cm, zdravotný stav dreviny - dobrý, rastúcich na pozemkoch parc. č. 1248/66 a 1248/19, k.ú. Pravenec,  z dôvodu plánovanej stavebnej činnosti na pozemkoch parc. č. 1248/66 a 1248/19, k.ú. Pravenec. Dreviny rastú v intraviláne obce.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 3.12.2018 vrátane.

Informácia zverejnená dňa 26.11.2018.

(späťvzatie žiadosti)

          

Začaté správne konanie č. 109/2019

Na Obecný úrad v Pravenci bolo dňa 12.2.2019 doručené podanie "Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny" na výrub 2 ks dreviny - druh smrekovec opadavý, obvod kmeňov 48 cm a 58 cm, zdravotný stav drevín - dobrý, 15 ks drevín - druh smrek obyčajný, obvod kmeňov 40 cm (5ks), 42 cm (5ks), 45 cm (1 ks), 48 cm (3ks), 52 cm (1ks), zdravotný stav drevín - dobrý, a 1 ks dreviny - druh smrek, obvod kmeňa 70 cm, zdravotný stav dreviny - dobrý, rastúcich na pozemkoch parc. č. 1248/66, 1248/19 a 1248/18 k.ú. Pravenec,  z dôvodu plánovanej stavebnej činnosti na pozemkoch parc. č. 1248/66, 1248/19 a 1248/18 k.ú. Pravenec. Dreviny rastú v intraviláne obce.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 19.2.2019 vrátane.

Informácia zverejnená dňa 12.2.2019

 

Začaté správne konanie č. 122/2019

Na Obecný úrad v Pravenci bolo dňa 22.2.2019 doručené podanie "Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny" na výrub 1 ks dreviny - druh smrek obyčajný, obvod kmeňa 100 cm, zdravotný stav dreviny - dobrý, 4 ks ovocných drevín - druh hruška, obvod kmeňa 55 cm, hruška, obvod kmeňa 50 cm, jabloň, obvod kmeňa 53 cm, jabloň, obvod kmeňa 62 cm, zdravotný stav všetkých ovocných drevín "zlý", rastúcich na pozemkoch parc. č. 273, k.ú. Pravenec,  z dôvodu plánovanej stavebnej činnosti na pozemku parc. č. 273 a z dôvodu ohrozovania plynovodu a vodovodu koreňovým systémom smreka obyčajného. Dreviny rastú v intraviláne obce.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 4.3.2019 vrátane.

Informácia zverejnená dňa 25.2.2019

 

Začaté správne konanie č. 476/2019

Na Obecný úrad v Pravenci bolo dňa 7.8.2019 doručené podanie "Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny" na výrub 2 ks drevín - druh smrek obyčajný, obvody kmeňov 90cm a 90 cm, zdravotný stav drevín - dobrý, rastúcich na pozemku parc. č. 96, k.ú. Pravenec,  z dôvodu presahu konárov drevín do elektrického vedenia NN a z dôvodu poškodzovania strechy rodinného domu súp. č. 156. Dreviny rastú v intraviláne obce.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 15.8.2019 vrátane.

Informácia zverejnená dňa 8.8.2019

    

Začaté správne konanie č. 546/2019

Na Obecný úrad v Pravenci bolo dňa 2.9.2019 doručené podanie "Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny" na výrub 1 ks dreviny - druh smrek obyčajný, obvod kmeňa 90cm, zdravotný stav dreviny - dobrý, rastúci na pozemku parc. č. 96, k.ú. Pravenec,  z dôvodu z dôvodu ohrozovania okolia. Drevina rastie v intraviláne obce.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 18.9.2019 vrátane.

Informácia zverejnená dňa 4.9.2019

 

Začaté správne konanie č. 722/2019

Na obecný úrad v Pravenci bolo dňa 15.11.2019 doručené podanie "Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny" na výrub 1 ks dreviny - druh borovica, obvod kmeňa 150 cm, rastúci na pzemku parc. č. 809/14, k.ú. Pravenec, z dôvodu tienenia, zasahovania do vzdušného vedenia NN.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 25.11.2019 vrátane.

Informácia zverejnená dňa 18.11.2019