Povinné zverejňovanie OBJEDNÁVKY 2015

Upozornenie !

Objednávky sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača.

05.01.2015 Prenájom plošiny - elektroinštalačné práce                   

Objednavka PDF

08.01.2015 Vodoinštalačné práce v obecnom dome

Objednavka PDF
09.01.2015 Oprava verejného osvetlenia, demontáž vianočnej výzdoby Objednavka PDF
12.01.2015 Oprava strechy na obecnom dome Objednavka PDF
14.01.2015 Tlačivá na daň z nehnuteľností Objednavka PDF
16.01.2015 Oprava verejného osvetlenia Objednavka PDF
03.02.2015 Preprava občanov na referendum Objednavka PDF

13.02.2015 Vodoinštalačné práce v materskej škole

Objednavka PDF
25.02.2015 Elektroinštalačné práce v objekte šatní na futbalovom ihrisku Objednavka PDF
09.03.2015 Vyčistenie kanála v športovom areáli v časti dedina Objednavka PDF
25.03.2015 Tlač obecných novín Pravenčanka Objednavka PDF
08.04.2015 Dovoz štrku na spevnenie komunikácie Objednavka PDF
08.04.2015 Prenájom plošiny Objednavka PDF
08.04.2015 Pracovné odevy pre zamestnancov materskej školy Objednavka PDF 
13.04.2015 Tonery do tlačiarní  Objednavka PDF
20.03.2015 Ozvučovací systém - dom smútku časť dedina  Objednavka PDF
07.05.2015 Silón do kosačiek  Objednavka PDF
18.05.2015 Zemné práce (likvidácia čiernej skládky)  Objednavka PDF
18.05.2015 Zemné práce (rigol na cintoríne v časti kolónia)  Objednavka PDF
09.06.2015 Projekt BOZP (rekonštrukcia materskej školy) Objednavka PDF
 
09.06.2015 Koordinátor bezpečnosti práce (rekonštrukcia materskej školy) Objednavka PDF
 
16.06.2015 Kontrola kotlov a komínov v budovách obecného domu a MŠ  Objednavka PDF
02.07.2015 Elektromontážne práce na objekte Objednavka PDF
30.06.2015 Tlač obecných novín Pravenčan/ka Objednavka PDF
 
20.07.2015 Dovoz piesku na detské ihrisko Objednavka PDF
20.07.2015 110 l kukanádoby a stojany na igelitové vrecia Objednavka PDF
22.07.2015 Oprava rozhlasu v časti kolónia Objednavka PDF
10.08.2015 Verejné obstarávanie - zmený plyn Objednavka PDF
10.08.2015 Verejné obstarávanie - elektrická energia Objednavka PDF
28.08.2015 Drevo na vatru Objednavka PDF
02.09.2015 Aktualizácia bezpečnostného projektu Objednavka PDF
08.09.2015 Opakovaná úradná skúška el. výťahu v materskej škole Objednavka PDF
10.09.2015 Revízia elektroinštalácie - cintorín časť dedina Objednavka PDF
14.09.2015 Prenájom kultúrnej sály KD Poluvsie Objednavka PDF
21.09.2015 Šálky s erbom obce - 70 ks Objednavka PDF
28.09.2015 Tlač obecných novín Pravenčanka Objednavka PDF
12.10.2015 Zemné práce - cintorín kolónia Objednavka PDF
12.10.2015 Výroba kovového podstavca ku krížu + držiak - storno Objednavka PDF
13.10.2015 Výmena zámku na váťahu v školskej jedálni Objednavka PDF
14.10.2015 Výškopis - polohopis - cintorín v časti kolónia Objednavka PDF
14.10.2015 Likvidácia odpadových vôd - žumpa (obecný dom Objednavka PDF
04.11.2015 Modernizácia softvéru Objednavka PDF
06.11.2015 Revízia elektroinštalácie - dom smútku časť kolónia Objednavka PDF
11.11.2015 Toner do materskej školy Objednavka PDF
16.11.2015 Zemné práce pri futbalovom ihrisku -  storno Objednavka PDF
18.11.2015 Zmena projektovej dokumentácie Objednavka PDF
20.11.2015 Spracovanie oznámenia o strategickom dokumente Objednavka PDF
30.11.2015 Zber vyseparovaných odpadov - plasty Objednavka PDF
21.12.2015 Zber vyseparovaných odpadov - sklo Objednavka PDF
21.12.2015 Tlač obecných novín Pravenčanka Objednavka PDF
21.12.2015 Príprava podkladov pre verejné obstarávanie Objednavka PDF