Povinné zverejňovanie OBJEDNÁVKY 2017

11.01.2017

reklamný banner s vyobrezením erbu obce

Objednavka PDF
16.01.2017 OP a OS budovy obecného domu a materskej školy Objednavka PDF
27.01.2017 vývoz a likvidácia odpadových vôd z budovy obecného úradu Objednavka PDF
27.01.2017 vystúpenie na podujatí - Zimné slávnosti Hornonitria - ZSF Objednavka PDF
14.02.2017 kancelárske potreby na obecný úrad Objednavka PDF
21.02.2017 digitálne údaje - obnova evidencie katastra nehnuteľností Objednavka PDF
22.02.2017

stravné lístky

Objednavka PDF
23.02.2017 aktualizácia odbornej spôsobilosti zamestnanca Objednavka PDF
07.03.2017 štrk + doprava Objednavka PDF
08.03.2017 zemné práce - rozhrnutie štrku na ceste na kompostovisko Objednavka PDF
15.03.2017 vývoz veľkoobjemového kontajnera Objednavka PDF
20.03.2017 dodávka a montáž PVC v objekte šatní na futbalovom ihrisku Objednavka PDF
22.03.2017 materiál na údržbové práce na tenisovom ihsisku v časti kolónia Objednavka PDF
30.03.2017 tlač obecných novín Pravenčan/ka Objednavka PDF
11.04.2017 vytýčenie inžinierskych sietí Objednavka PDF
12.04.2017 inštalácia kamerového systému - cintorín kolónia Objednavka PDF
12.04.2017 výroba dreveného nájazdu Objednavka PDF
19.04.2017 dosky na lavičky Objednavka PDF
20.04.2017 vyspravenie výtlkov na moste cez rieku Nitra Objednavka PDF
24.04.2017 vyučovacie pomôcky do materskej školy Objednavka PDF
26.04.2017 úprava odstavnej plochy pri futbalovom ihrisku Objednavka PDF
26.04.2017 oprava bezdrôtového rozhlasu Objednavka PDF
28.04.2017 projektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko Objednavka PDF
26.05.2017 úprava spevnenej plochy pri MK parc. č. 2192, k.ú. NP Objednavka PDF
12.06.2017 odpadové nádoby Objednavka PDF
16.06.2017 úprava odvodového žľabu (priehradka) Objednavka PDF
19.06.2017 detská šmýkala Objednavka PDF
22.06.2017 napílenie drevených kolíkov Objednavka PDF
22.06.2017 odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Objednavka PDF
28.06.2017 1100 l kontajnery Objednavka PDF
28.06.2017 tlač obecných novín Pravenčan/ka Objednavka PDF
06.07.2017 interiérové dvere do materskej školy + montáž a osadenie Objednavka PDF
06.07.2017 výkon technického dozoru - oprava MK Objednavka PDF
26.07.2017 zemné práce - rozhrnutie výfrezkov Objednavka PDF
26.07.2017 prenájom detských atrakcií Objednavka PDF
28.07.2017 kovové plakety Objednavka PDF
28.07.2017 workoutová zostava Objednavka PDF
31.07.2017 drevo na vatru SNP Objednavka PDF
07.08.2017 kompostéry do domácností Objednavka PDF
16.08.2017 kontrola hasiacih prístrojov, hydrantov, tlakové skúšky HP a PH Objednavka PDF
16.08.2017 vystúpenie na oslavách 750. výročia 1. písomnej zmienky Objednavka PDF
18.08.2017 vypracovanie dopravnej štúdie Objednavka PDF
30.08.2017 preprava občanov na a z osláv 750. výročia 1. písomnej zmienky Objednavka PDF
30.08.2017 prenájom pódia, ozvučovacej techniky + moderovanie Objednavka PDF
30.08.2017 cateringové služby pri príležitosti osláv 750. výročia 1. pís. zm. Objednavka PDF
30.08.2017 vystúpenie sokoliarov pri prílež. osláv 750. výročia 1. pís. zm. Objednavka PDF
30.08.2017 návrh motívu a jeho realizácia pri pril. osl. 750. výr. 1. pís. zm. Objednavka PDF
06.09.2017 tonery - obecný úrad Objednavka PDF
14.09.2017 čistiace potreby - materská škola Objednavka PDF
14.09.2017 kancelárske a vyučovacie potreby - materská škola Objednavka PDF
21.09.2017 audit verejného osvetlenia Objednavka PDF
02.10.2017 vývoz veľkoobjemového kontajnera Objednavka PDF
03.10.2017 tlač obecných novín Pravenčan/ka Objednavka PDF
10.10.2017 vonkajšie betónové lavičky - 6 ks Objednavka PDF
17.10.2017 príslušenstvo na osadenie vlajky na fasádu Objednavka PDF
17.10.2017 šálky s vyobrazením erbu obce - 70 ks Objednavka PDF
18.10.2017 štátne symboly Objednavka PDF
23.10.2017 vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia Objednavka PDF
13.11.2017 kontrola komínov na obecných objektoch Objednavka PDF
21.11.2017 výroba žalúzií do kass Objednavka PDF
21.11.2017 vystúpenie speváckej skupiny Vrbinka Objednavka PDF
04.12.2017 knihy do obecnej knižnice v časti kolónia Objednavka PDF
05.12.2017 digitálny kalibrovaný teplomer do školskej jedálne Objednavka PDF
07.12.2017 2 ks kombi sporákov do školskej jedálne Objednavka PDF
15.12.2017 vianočný vinš do týždenníka MY Hornonitrie Objednavka PDF
15.12.2017 čistenie krajnice Objednavka PDF
15.12.2017 tlač obecných novín Pravenčan/ka Objednavka PDF