Obecná rada

 Členovia obecnej rady:

  • Ing. Marián Dvorský, Pravenec 338, nezávislý kandidát
  • Oto Richter, Pravenec 209, nezávislý kandidát
  • Mgr. Jozef Šebest, Pravenec 385, Kresťanskodemokratické hnutie