MTJ

Miestna telovýchovná jednota Pravenec vznikla v roku 1994 v zmysle delimitačného protokolu odčlenením od TATRY Pravenec, ktorá pôsobila v oblasti športu pri bývalom Tatra nábytku Pravenec.

 

Ustanovujúce zhromaždenie sa konalo vo februári 1994, na ktorom boli prijaté základné stanovy MTJ, ktoré boli následne schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Jej zakladajúcimi členmi boli Jozef Klimant a Jozef Matiaško. Od jej vzniku je predsedom Ivan Klimant st.

 

MTJ riadi 9-členný výbor, ktorý tvoria jednotliví zástupcovia oddielov a klubov.

MTJ združovala od jej vzniku celkom 7 oddielov (futbalový, hádzanársky, tenisový, biatlonový, turistický, klub rekreačného hokeja a fitnes klub).

V roku 1998 zanikol po takmer tridsiatich rokoch hádzanársky klub.

 

Členskú základňu tvorí celkom 216 riadne registrovaných členov.

Najväčším oddielom v rámci MTJ je oddiel futbalu, ktorý vznikol v našej obci v roku 1938 a v ktorom pôsobí celkom 5 mužstiev (jedno dospelých, jedno dorastu, dve žiacke a prípravka). Mužstvo dospelých a dorastu hrá v majstrovstvách oblasti, žiaci a prípravka hrá v okresných súťažiach.

 

Druhým najsilnejším oddielom v rámci MTJ je oddiel tenisu, v ktorom aktívne pôsobí celkom 34 členov, z toho 6 žien. V prípravke je zapojených 7 chlapcov a dievčat. V tenisovom oddiele pôsobia dve súťažné mužstvá mužov v okresných súťažiach.

 

Veľmi významné postavenie hlavne v minulom období mal v rámci našej MTJ oddiel biatlonu, kde jeho členovia a hlavne bratia Marek a Miroslav Matiaškovci dosiahli veľmi výrazné domáce ako aj medzinárodné úspechy.

 

Veľmi aktívne pôsobia aj oddiely turistiky a rekreačného hokeja ako aj fitnes klub.