Komunálne voľby 2018

 

 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb    
Informácie pre voliča    
Informácie pre nezávislých kandidátov    
Informácie pre politické strany    
Oznámenie o počte obyvateľov obce    
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu    
Oznámenie kontaktných údajov zapisovateľa miestnej volebnej komisie  

Oznámenie e-mailovej adresy (na doručenie oznámenia o delegovaní člena

a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie)
 

      

Kandidátne listiny môžete odovzdať zapisovateľke miestnej volebnej komisie na súpisnom čísle 199.

Tel. kontakt: 0917439057