Komisie

1. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie

Predseda: Ing. Jozef Tipul
Členovia: Ing. Katarína Henželová, Ing. Augustín Ugróczy, Ing. Juraja Halaška, Mgr. Martin Šujan

        

2. Sociálna komisia

Predseda: Lenka Kmeťová
Členovia: Ing. Katarína Henželová, Ing. Marián Dvorský

 

3. Komisia pre financie a správu majetku obce

Predseda: Ing. Marián Dvorský
Členovia: Lenka Kmeťová, Oto Richter, Andrea Krajnerová

 

4. Komisia pre verejný poriadok

Predseda: Urban Obert
Členovia: Michal Hudek, Marián Vaculík, Milan Miko

   

5. Komisia pre kultúru, šport, mládež a vzdelávanie

Predseda: Michal Hudek
Členovia: Urban Obert, Patrik Bobocký, Juraj Šovčík, Vladimír Pekara, Mgr. Jolana Majzlanová

 

6. Komisia pre ochranu verejného záujmu

Predseda: Ing. Martin Kobela
Členovia:
Ing. Katarína Henželová, Lenka Kmeťová