Zákazky podľa § 9 ods. 9

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov

 

Oprava a údržba existujúceho bezdrôtového informačného a výstaražného systému DKR 70

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 18.4.2016

Objednavka PDF  
     
     

Zber triedeného odpadu v obci Pravenec

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 26.1.2016

Objednavka PDF uznesenie DOC

Príloha č. 1

Objednavka PDF  na stiahnutie XLS

Návrh zmluvy

Objednavka PDF uznesenie DOC
     
     

Prístrešok na autobusovú zastávku - súťaž zrušená

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 10.11.2015

Objednavka PDF  

Príloha č. 1

Objednavka PDF  

Príloha č. 2

Objednavka PDF  

Príloha č. 3

Objednavka PDF  
  uznesenie DOC  
ekvivalent  
     

Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Pravenec

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 23.10.2015

Objednavka PDF  

zmluva o dielo

Objednavka PDF  
     

Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia objektu kultúrno-spoločenského strediska"

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 23.10.2015

Objednavka PDF  

zmluva o dielo

Objednavka PDF  
     

Spracovanie návrhu architektonického riešenia areálu cintorína v časti kolónia

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 22.9.2015

Objednavka PDF  

zmluva o dielo

uznesenie DOC  
     

Vysprávky miestnych komunikácií a výšková úprav šácht na dažďovú kanalizáciu

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 18.9.2015

Objednavka PDF  

zmluva o dielo

Objednavka PDF  
ostatné súťažné podklady  
     

Oprava strechy na budove obecného domu

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 11.6.2015

Objednavka PDF  
Zmluva o dielo uznesenie DOC  
     
Vývoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov    

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 30.3.2015

Objednavka PDF  

Doplnenie výzvy na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 1.4.2015
Objednavka PDF   
     
Rekonštrukcia materskej školy - spracovanie projektovej dokumentácie    

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 28.10.2014

Objednavka PDF  
     
Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Pravenec    

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 21.10.2014

Objednavka PDF  
     
Pracovné stoly do školskej kuchyne    

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 4.9.2014

Objednavka PDF  

Výzva na doplnenie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 11.9.2014

Objednavka PDF  
     
Rekonštrukcia hygienických priestorov v materskej škole    

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 10.6.2014

Objednavka PDF  

Zrušenie súťaže

dátum zverejnenia 24.6.2014

 Objednavka PDF  
     

Zateplenie a rekonštrukcia objektu materskej školy - spracovanie projektovej dokumentácie

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 26.2.2014

Objednavka PDF  

Informácia o zadaní zákazky

dátum zverejnenie 4.3.2014

 Objednavka PDF  
     

Výmena okien a dverí na budove materskej školy

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Objednavka PDF  

Príloha

dátum zverejnenia 17.02.2014

Objednavka PDF  

Informácia o zadaní zákazky

dátum zverejnenia 21.02.2014

Objednavka PDF  
     

Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚP obce Pravenec - Zmeny a doplnky č. 1

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 24.01.2014

Objednavka PDF  

Informácia o zadaní zákazky

dátum zverejnenia 18.02.2014

 Objednavka PDF  
     
Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Pravenec             

Výzva na predloženie cenovej ponuky  

dátum zverejnenia 21.10.2013

Objednavka PDF  

Informácia o zadaní zákazky

dátum zverejnenia 20.11.2013         

 Objednavka PDF  
              

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

- SCO EE 102013

   

Výzva na predloženie cenovej ponuky zverejnená na:

http://i-sco.sk/wp-content/uploads/2013/10/Vyzva_SCO_EE_102013.pdf

dátum zverejnenia 10.10.2013

   
                   
Stavebný materiál
   

Výzva na predloženie cenovej ponuky

dátum zverejnenia 27.9.2013

Objednavka PDF  

Informácia o zadaní zákazky

dátum zverejnenia 30.9.2013

Objednavka PDF  
           
Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia    

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Objednavka PDF  

Príloha 1

dátum zverejnenia 18.9.2013
Objednavka PDF  

Informácia o zadaní zákazky

dátum zverejnenia 10.10.2013

Objednavka PDF  
              
Udržiavacie práce na obecnom dome (terasa, knižnica)    
Výzva na predloženie cenovej ponuky Objednavka PDF  

Príloha 1

dátum zverejnenia 5.8.2013

Objednavka PDF  

Informácia o zadaní zákazky

dátum zverejnenia 27.8.2013

Objednavka PDF