Ako vybaviť

____________________________________________________________________________

 • Evidencia obyvateľov, súpisné čísla
 • Matrika
 • Dane a poplatky
 • Prevádzkovanie obchodu a služieb
 • Sociálne služby
 • Územné a stavebné konanie
 • Stavebný poriadok
 • Dopravná infraštruktúra
 • Životné prostredie
 • Kultúra a šport
 • Osvedčovanie listín a podpisov

____________________________________________________________________________