Oznamy

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY V ZŠ NEDOŽERY-BREZANY

         

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Vavrinca Benedikta v Nedožeroch-Brezanoch oznamuje, že z dôvodu vysokej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia vyhlásil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bojniciach chrípkové prázdniny pre základnú školu od stredy 14. februára do piatku 16. februára 2018.

Nástup žiakov po chrípkových a jarných prázdninách je v pondelok 26. februára 2018.

         

OZNÁMENIE o výrube drevín a porastov pod linkou 22 kV v k.ú. Pravenec

 

Oznámenie o údržbe priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kV nájdete ...TU... Objednavka PDF

 

STANOVISKO OBCE K ORGANIZÁCII DOPRAVY NA PARKOVISKU V ČASTI KOLÓNIA

          

Stanovisko obce k organizácii dopravy na parkovisku v časti kolónia nájdete ...TU...Objednavka PDF

    

                               

OZNAM O ZMENE NÁSTUPNEJ ZASTÁVKY DETÍ DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V NEDOŽEROCH - BREZANOCH

         

SAD Prievidza, a.s., v záujme zvýšenia bezpečnosti pri prevážaní detí z časti kolónia do Základnej školy v Nedožeroch-Brezanoch, oznamuje rodičom, že od 11.9.2017 bude nástupná zastávka na školský autobus na strane, kde je umiestnený presklený autobusový prístrešok, a nie na parkovisku.

V záujme zvýšenia bezpečnosti detí pri prechode cez cestu obec zabezpečí osobu, ktorá bude dohliadať na deti pri prechádzaní na druhú stranu.

              

                           

PREPLATENIE POPLATKU ZA CINTORÍNSKE MIESTO ZAPLATENÉHO OBCI POLUVSIE V ZMYSLE UZNESENIA OZ POLUVSIE č. 37/1995

         

Oznamujeme občanom, že nárok z preplatenia poplatku za cintorínske miesto zaplateného obci Poluvsie v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poluvsie č. 37/1995, vo výške 66,39 eur, zaniká dňom 31.12.2017.

Podrobnosti k uvedenému poplatku nájdete v priloženom dokumente Objednavka PDF   

      

              

 

       

 

                 

Odporúčania pre občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti                                   Objednavka PDF