Oznamy

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V PRAVENCI

        

Riaditeľka Materskej školy v Pravenci oznamuje rodičom detí, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 bude prebiehať od 18.3.2019 do 18.4.2019, v čase od 11.00 hod. do 14.00 hod., v Materskej škole v Pravenci.

Bližšie informácie nájdete ...TU... OZNAM

        

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

 

Predmet zakázky: Zber a likvidácia odpadov v obci Pravenec 

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:

https://www.tendernet.sk/zakazka?drSRKAFsk5Rd8nIppIn-4BI

dátum zverejnenia: 6.3.2019

   

 

OZNAM O ZBERE VYSEPAROVANÝCH ODPADOV Z PLASTOV A TETRAPAKOV

 

Oznamujeme občanom, že zber vyseparoavných odpadov z plastov a tetrapakov sa uskutoční v našej obci dňa 15. marca 2019. Žiadame občanov, aby vrecia s vyseparovaným odpadom z plastov a tetrapakov vyložili pred brány svojich domov najneskôr v deň zberu, do 7.00 hod.

 

        

         

 

UPOZORNENIE

   

Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby v zimnom obodobí neparkovali motorové vozidlá na miestnych komunikáciách. Znemožňujú tak riadne vykonávanie zimnej údržby na miestnych komunikáciách.

      

OZNAM

O PREROKOVANÍ NÁVRHU ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

 

Obec Pravenec, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 51/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán obce Pravenec a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Pravenec, Zmeny a doplnky č. 2.

Viac o prerokúvaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie nájdete v priloženom dokumenteOZNAM

 

ÚPNO Pravenec, ZaD č. 2

    

textová časťOZNAM

 

01 širšie vzťahyOZNAM

 

02a komplexný návrh - legendaOZNAM

 

02b komplexný návrhOZNAM

 

02c komplexný návrhOZNAM

 

03 dopravné vybavenieOZNAM

 

05a zábery poľnohospodárskej pôdyOZNAM

 

05b zábery poľnohospodárskej pôdyOZNAM

 

06a verejnoprospešné stavby - legendaOZNAM

 

06b verejnoprospešné stavbyOZNAM

 

prehľad zámerov na poľnohospodárskej pôdeOZNAM

 

 

  OZNAM O POVINNOSTI REGISTRÁCIE CHOVOV OŠÍPANÝCH

          

Obecný úrad v Pravenci, na zákalde žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievdiza, žiada drobnochovateľov ošípaných, ktorí chovajú ošípané pre vlatnú potrebu a to čo i len jeden kus ošípanej, aby sa nahlásili na Obecnom úrade v pravenci, osobne albo telefonicky, do 5. decembra 2018.

Celné usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza nájdete ...TU... VZN PDF

           

Oznam o uvoľnení pracovnej pozície "správca cintorína a domu smútku v časti Kolónia"

     

Obec Pravenec prijme na dohodu o pracovnej činnosti zamestnanca na pozíciu "správca cinotrína d omu smútku v časti Kolónia" s nástupom od 1 decembra 2018. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na Obecnom úrade v Pravenci. 

Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu môžu záujemcovia zasielať na adresu obce (Obec Pravenec, Pravenec 208, 97216 Pravenec) v termíne do 28.11.2018.

        

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB ZO DŇA 10.11.2018 V OBCI PRAVENEC

    

Výsledky komunálnych volieb zo dňa 10.11.2018 v obci Pravenec nájdete ...TU...VZN PDF

 

Výsledky komunálnych volieb zo dňa 10.11.2018 v obci Pravenec podľa okrskov nájdete ...TU...VZN PDF

     

USMERNENIE REGIONÁLNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRáVY PRIEVIDZA K DOMÁCIM ZABÍJAČKÁM

    

Usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza k domácim zabíjačkámVZN PDF