Oznamy

Kandidátne listiny môžete odovzdať zapisovateľke miestnej volebnej komisie na súpisnom čísle 199.

Tel. kontakt: 0917439057           

 

Informácie ku komunálnym voľbám 2018 nájdete v ľavom menu, záložka Komunálne voľby 2018.

 

         

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

       

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, upozorňuje valstníkov - nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie ustanovení zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a na realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín.

Znenie celého listu nájdete ...TU...Objednavka PDF

         

STANOVISKO OBCE K ORGANIZÁCII DOPRAVY NA PARKOVISKU V ČASTI KOLÓNIA

          

Stanovisko obce k organizácii dopravy na parkovisku v časti kolónia nájdete ...TU...Objednavka PDF

    

                               

OZNAM O ZMENE NÁSTUPNEJ ZASTÁVKY DETÍ DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V NEDOŽEROCH - BREZANOCH

         

SAD Prievidza, a.s., v záujme zvýšenia bezpečnosti pri prevážaní detí z časti kolónia do Základnej školy v Nedožeroch-Brezanoch, oznamuje rodičom, že od 11.9.2017 bude nástupná zastávka na školský autobus na strane, kde je umiestnený presklený autobusový prístrešok, a nie na parkovisku.

V záujme zvýšenia bezpečnosti detí pri prechode cez cestu obec zabezpečí osobu, ktorá bude dohliadať na deti pri prechádzaní na druhú stranu.

              

                           

 

      

              

 

       

 

                 

Odporúčania pre občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti                                   Objednavka PDF