Oznamy

 

        

ZBER ELEKTROODPADU A ŽELEZNÉHO ŠROTU

     

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 11. novembra 2017 sa uskutoční v našej obci zber elektroodpadu a železného šrotu. Žiadame občanov, aby vyložili elektroodpad a železný šrot pred brány svojich domov nejneskôr v deň zberu do 7.30 hod.

 

   

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU A DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že dnes, 11.10.2017, boli v obci pristavené veľkoobjemové kntajnery za účelom zberu objemného odpadu. V časti dedina pri obecnom dome a veľkosklade Brecko, v časti kolónia za predajňou COOP Jednota. Kontajnery budú pristavené opakovane, podľa potreby. V časti dedina bude kontajner pristavebný aj na priestranstve pri rodinnom dome súp. č. 23.

        

Do kontajnerov je zakázané dávať elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad a drobný stavebný odpad. Po zbere objemného odpadu sa uskutoční zber drobného stavebného odpadu pochádzajúceho zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné povolenie stavebného úradu (ohlásenie, stavebné povolenie).

      

Pridané: 11.10.2017

 

STANOVISKO OBCE K ORGANIZÁCII DOPRAVY NA PARKOVISKU V ČASTI KOLÓNIA

          

Stanovisko obce k organizácii dorpavy na parkovisku v časti kolónia nájdete ...TU...Objednavka PDF

    

             

PRACOVNÁ PONUKA

      

Občianske združenie hornonitrie príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu "administratívny pracovník". Bližšie informácie nájdete ... TU ... Objednavka PDF

     

     

                   

OZNAM O ZMENE NÁSTUPNEJ ZASTÁVKY DETÍ DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V NEDOŽEROCH - BREZANOCH

         

SAD Prievidza, a.s., v záujme zvýšenia bezpečnosti pri prevážaní detí z časti kolónia do Základnej školy v Nedožeroch-Brezanoch, oznamuje rodičom, že od 11.9.2017 bude nástupná zastávka na školský autobus na strane, kde je umiestnený presklený autobusový prístrešok, a nie na parkovisku.

V záujme zvýšenia bezpečnosti detí pri prechode cez cestu obec zabezpečí osobu, ktorá bude dohliadať na deti pri prechádzaní na druhú stranu.

              

                           

PREPLATENIE POPLATKU ZA CINTORÍNSKE MIESTO ZAPLATENÉHO OBCI POLUVSIE V ZMYSLE UZNESENIA OZ POLUVSIE č. 37/1995

         

Oznamujeme občanom, že nárok z preplatenia poplatku za cintorínske miesto zaplateného obci Poluvsie v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poluvsie č. 37/1995, vo výške 66,39 eur, zaniká dňom 31.12.2017.

Podrobnosti k uvedenému poplatku nájdete v priloženom dokumente Objednavka PDF   

      

              

 

       

 

                 

Odporúčania pre občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti                                   Objednavka PDF