Oznamy

OBECNÝ ÚRAD ZATVORENÝ

       

Dňa 10.8.2018, t.j. v piatok, bude Obecný úrad v Pravenci z technických príčin zatvorený.

V súrnych prípadoch kontaktujte starostu obce na tel. čísle 0917909303.

       

ZBER ODPADOV Z PLASTOV A TETRAPAKOV

        

Oznamujeme občanom, že zber vyseparovaných odpadov z plastov a tetrapakov sa uskutoční v našej obci dňa 10.8.2018. Žiadame občanov, aby vyložili vrecia s vyseparovaným odpadom najneskôr v deň zberu do 6.00 hod.

          

Informácie ku komunálnym voľbám 2018 nájdete v ľavom menu, záložka Komunálne voľby 2018.

 

 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vniku požiaru

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi vyhlásilo od 27.7.2018 od 8.00 hod. až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Bližšie informácie nájdete ...TU... Objednavka PDF

         

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

       

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, upozorňuje valstníkov - nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie ustanovení zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a na realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín.

Znenie celého listu nájdete ...TU...Objednavka PDF

         

STANOVISKO OBCE K ORGANIZÁCII DOPRAVY NA PARKOVISKU V ČASTI KOLÓNIA

          

Stanovisko obce k organizácii dopravy na parkovisku v časti kolónia nájdete ...TU...Objednavka PDF

    

                               

OZNAM O ZMENE NÁSTUPNEJ ZASTÁVKY DETÍ DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V NEDOŽEROCH - BREZANOCH

         

SAD Prievidza, a.s., v záujme zvýšenia bezpečnosti pri prevážaní detí z časti kolónia do Základnej školy v Nedožeroch-Brezanoch, oznamuje rodičom, že od 11.9.2017 bude nástupná zastávka na školský autobus na strane, kde je umiestnený presklený autobusový prístrešok, a nie na parkovisku.

V záujme zvýšenia bezpečnosti detí pri prechode cez cestu obec zabezpečí osobu, ktorá bude dohliadať na deti pri prechádzaní na druhú stranu.

              

                           

 

      

              

 

       

 

                 

Odporúčania pre občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti                                   Objednavka PDF