Oznamy

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Oznamujeme občanom, že v oboch častiach obce sú od 9.4.2018 pristavené veľkoobjemové kontajnery za účelom zberu objemného odpadu, t.j. odpadu, ktorý sa pre svoj rozmer nezmestní do klasickej 110 l alebo 120 l zbernej nádoby.

V časti Dedina sú kontajnery rozmiestnené pri veľkosklade Jozef Brecko Marketing, pri Obecnom dome a na verejnom priestranstve oproti rodinnému domu súp. č. 23. V časti Kolónia je kontajner pristavený za predajňou rozličného tovaru COOP Jednota, s.d.

Do kontajnerov je zakázané dávať: elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad, drobný stavebný a stavebný odpad, nebezpečný odpad (ako farby, riedidlá, motorové riedidlá, handry a odevy znečistené od nebezpečných odpadov atď.), separovane zbierané zložky komunálnych odpadov (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky).

Každý kontajner bude pristavený na svojom stanovišti dvakrát, v časti kolónia trikrát, resp. podľa potreby.

 

        

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V PRAVENCI

        

Bližšie informácie o zápise detí do Materskej školy v Pravenci nájdete ...TU...

       

 

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V NEDOŽEROCH-BREZANOCH

         

Bližšie informácie o zápise detí do Materskej školy v Pravenci nájdete ...TU...

           

 

STANOVISKO OBCE K ORGANIZÁCII DOPRAVY NA PARKOVISKU V ČASTI KOLÓNIA

          

Stanovisko obce k organizácii dopravy na parkovisku v časti kolónia nájdete ...TU...Objednavka PDF

    

                               

OZNAM O ZMENE NÁSTUPNEJ ZASTÁVKY DETÍ DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V NEDOŽEROCH - BREZANOCH

         

SAD Prievidza, a.s., v záujme zvýšenia bezpečnosti pri prevážaní detí z časti kolónia do Základnej školy v Nedožeroch-Brezanoch, oznamuje rodičom, že od 11.9.2017 bude nástupná zastávka na školský autobus na strane, kde je umiestnený presklený autobusový prístrešok, a nie na parkovisku.

V záujme zvýšenia bezpečnosti detí pri prechode cez cestu obec zabezpečí osobu, ktorá bude dohliadať na deti pri prechádzaní na druhú stranu.

              

                           

 

      

              

 

       

 

                 

Odporúčania pre občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti                                   Objednavka PDF