Oznamy

PRIDEĽOVANIE KOMPOSTÉROV

       

V súlade s aktuálne platným zákonom o odpadoch je obec povinná zabezpečiť pre každú domácnosť v rámci individuálnej bytovej výstavby (rodinný dom) kompostovací zásobník (kompostér), v ktorom bude domácnosť kompostovať ňou vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Z rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci, budú kompostéry prideľované nielen rodinným domom, ale aj individuálnym záhradám v zastavanom území obce, a tiež bytovým domom, ku ktorým patrí záhrada.

V záujme zistenia počtu kompostérov, ktoré musí obec obstarať, bol občanom rozdistribuovaný do schránok informačný list s návratkou, ktorú žiadame vyplnenú doručiť na Obecný úrad v Pravenci obratom, aby mohla obec spustiť verejné obstarávanie na dodanie kompostérov.

Obstarávaný kompostér bude o objeme 980 litrov, pre záhrady s rozlohou do 1000 m2. Kompostér bude prideľovaný bezodplatne, na základe zmluvy o výpožičke.

V prípade, že Vám informačný list nebol doručený, môžete si ho spolu s návratkou stiahnuť ...TU...

Za spoluprácu pri zisťovaní záujmu o pridelenie kompostéra vopred ďakujeme.

       

 

                 

Odporúčania pre občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti                                   Objednavka PDF