Oznamy

  OZNAM

        

Dňa 23.6.2018, v predpokladanom čase 15.15 hod. až 16.15 hod., povedie cez našu obec trasa mototuristickej súťaže Rallye baníkov.

Súťaž prebieha za normálnej cestnej premávky, pri prísnom dodržiavaní pravidiel cestnej premávky a nevyžaduje zvláštne opatrenia. Trasu a bližšie informácie nájdete ...TU...Objednavka PDF

 

          

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN V PREDAJNI COOP JEDNOTA

      

Vedúca predajne COOP Jednosta, s.d. v časti kolónia oznamuje svojim zákazníkom, že v termíne od 18.6.2018 do 30.6.2018 bude predajňa otvorená každý deň iba do 15.30 hod.

    

         

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

       

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, upozorňuje valstníkov - nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie ustanovení zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a na realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín.

Znenie celého listu nájdete ...TU...Objednavka PDF

         

 VYKONANIE DERATIZÁCIE PROTI HLODAVCOM
               

V dňoch od 15.5.2018 do 14.6.2018 bude v časti obce Kolónia vykonaná deratizácia proti hlodavcom.

Deratizáciu bude vykonávať spoločnosť TODEX REAL s.r.o., so sídlom A. Sládkoviča 72021/6A,  Zvolen.

Informáciu o prípravku, ktorým bude vykonaná deratizácia nájdete ...TU...Objednavka PDF

 

      

STANOVISKO OBCE K ORGANIZÁCII DOPRAVY NA PARKOVISKU V ČASTI KOLÓNIA

          

Stanovisko obce k organizácii dopravy na parkovisku v časti kolónia nájdete ...TU...Objednavka PDF

    

                               

OZNAM O ZMENE NÁSTUPNEJ ZASTÁVKY DETÍ DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V NEDOŽEROCH - BREZANOCH

         

SAD Prievidza, a.s., v záujme zvýšenia bezpečnosti pri prevážaní detí z časti kolónia do Základnej školy v Nedožeroch-Brezanoch, oznamuje rodičom, že od 11.9.2017 bude nástupná zastávka na školský autobus na strane, kde je umiestnený presklený autobusový prístrešok, a nie na parkovisku.

V záujme zvýšenia bezpečnosti detí pri prechode cez cestu obec zabezpečí osobu, ktorá bude dohliadať na deti pri prechádzaní na druhú stranu.

              

                           

 

      

              

 

       

 

                 

Odporúčania pre občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti                                   Objednavka PDF