Oznamy

 

ODPOČET SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE

    

V časti Kolónia sa uskutoční zajtra, 17.10.2018, odpočet spotreby elektrickej energie a to pre všetkých dodávateľov pôsobiacich na území Slovenskej republiky. V časti Dedina sa odpočet ukutoční vo štrvrok, 18.10.2018, a  v piatok, 19.10.2018.

 

ZBER DROBNÉHO STAVENÉHO ODPADU

 

     

 

V časti obce Dedina je od dnes, 16.10.2018, pristavený veľkoobjemový kontajner za účelom zberu drobného stavebného odpadu, t.j. odpadu, ktorý nepochádza zo stavebných prác, na ktoré bolo vydané povolenie stavebným úradom (stavebné povolenie, oznámenie k drobnej stavbe, oznámenie k  stavebným úpravám). Každý občan môže odovzdať do kontajnera maximálne 1m3 drobného stavebného odpadu.

 

Do kontajnera je zakázané dávať zmesový komunálny odpad, všetky oddelene zbierané zložky komunálnych odpadov (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky), biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad a nebezpečné odpady, ktoré sú nielen súčasťou elektroodpadu ale aj ostatné nebezpečné odpady (farby, motorové oleje, riedidlá, odevy a nádoby znečistené nebezpečnými odpadmi).

V časti Kolónia bude veľkoobjemový kontajner pristavený po tom, ako budú vyprázdnené zberné nádoby na sklo.

 

VYKONANIE DERATIZÁCIE

             

V dňoch od 11.10.2018 do 2.11.2018 sa uskutoční v našej obci deratizácia kanalizácie, v čase od 8.00 hod do 17.00 hod. Deratizáciu bude vykonávať spoločnosť TODEX REAL s.r.o. v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou a prevádzkovou spoločnosťou, a.s. Prievidza.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete ...TU...Objednavka PDF

      

         

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

      

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v PravenciObjednavka PDF

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce PravenecObjednavka PDF

        

 

Informácie ku komunálnym voľbám 2018 nájdete v ľavom menu, záložka Komunálne voľby 2018.

 

         

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

       

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, upozorňuje valstníkov - nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie ustanovení zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a na realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín.

Znenie celého listu nájdete ...TU...Objednavka PDF

         

STANOVISKO OBCE K ORGANIZÁCII DOPRAVY NA PARKOVISKU V ČASTI KOLÓNIA

          

Stanovisko obce k organizácii dopravy na parkovisku v časti kolónia nájdete ...TU...Objednavka PDF

    

                               

OZNAM O ZMENE NÁSTUPNEJ ZASTÁVKY DETÍ DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V NEDOŽEROCH - BREZANOCH

         

SAD Prievidza, a.s., v záujme zvýšenia bezpečnosti pri prevážaní detí z časti kolónia do Základnej školy v Nedožeroch-Brezanoch, oznamuje rodičom, že od 11.9.2017 bude nástupná zastávka na školský autobus na strane, kde je umiestnený presklený autobusový prístrešok, a nie na parkovisku.

V záujme zvýšenia bezpečnosti detí pri prechode cez cestu obec zabezpečí osobu, ktorá bude dohliadať na deti pri prechádzaní na druhú stranu.

              

                           

 

      

              

 

       

 

                 

Odporúčania pre občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti                                   Objednavka PDF