Oznamy

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

      

Oznamujeme občanom, že v oboch častiach obce boli pristavené veľkoobjemové kontajnery určené na zber objemného odpadu.

Do kontajnerov je zakázané dávať stavebný odpad, elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad a nebezpečný odpad.

Kontajnery budú opakovane pristavané podľa potreby.

         

Zápis do materskej školy na školský rok 2017/2018

       

Riaditeľka materskej školy oznamuje termín podávania žiadostí rodičov o prijatie detí do materskej školy na školský rok 2017/2018 od 15.3.2017 do 15.4.2017, v čase od 11.00 hod. do 12.30 hod. v Materskej škole v Pravenci.

Bližšie informácie nájdete ... TU ...

      

      

Nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza

        

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza nariadila listom zo dňa 3.2.2017 v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky v okrese Prievidza celý rad opatrení pre chovateľov a obce. Jedným z týchto opatrení je aj povinnosť obce vykonať súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v obci a to v termíne do 15.2.2017.

        

V súlade s uvedeným nariadením žiadame všetkých chovateľov v katastrálnom území obce Pravenec, aby do 15.2.2017, osobne, telefonicky alebo e-mailom nahlásili na Obecný úrad v Pravenci druh chovaného vtáctva a hydiny a ich počet.

        

Znenie celého nariadania s ostatnými povinnosťami pre chovateľov nájdete ... TU ...Objednavka PDF

         

 

 

 

 

        

Odporúčania pre občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti                                   Objednavka PDF